ساخت نانوپوشش‌های ضد انعکاس برای کاربردهای نوری و خورشیدی

شرکت ApNano Materials(یک سازنده محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو) آغاز به کار خط تولید پوشش‌های ضد انعکاسی و سیاه از نظر نوری، را اعلام کرد: در فاز اول، این پوشش‌های جدید در سیستم‌های انرژی خورشیدی و کاربردهای نوری از قبیل لنزها و اپتیک‌های کارامد، استفاده خواهند شد و در فاز دوم، از این پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در سیستم‌های کنترل دستگاه‌های الکترونیکی و خودکار در هوانوردی و کاربردهای تشخیص طبی استفاده خواهد شد.

شرکت ApNano Materials(یک سازنده محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو) آغاز به کار خط
تولید پوشش‌های ضد انعکاسی و سیاه از نظر نوری، را اعلام کرد: در فاز اول، این پوشش‌های
جدید در سیستم‌های انرژی خورشیدی و کاربردهای نوری از قبیل لنزها و اپتیک‌های
کارامد، استفاده خواهند شد و در فاز دوم، از این پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در
سیستم‌های کنترل دستگاه‌های الکترونیکی و خودکار در هوانوردی و کاربردهای تشخیص طبی
استفاده خواهد شد.

3728.jpg
 

دکتر مناکم چنوت، مدیر اجرایی شرکت ApNano Materials گفت: «نانوذرات شرکت ما، مواد
جاذب عالی نور هستند و در زمره بهترین مواد جاذب نور در طول موج‌های نزدیک مادون
قرمز و مرئی، قرار دارند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که نانوذرات ما حداقل ۹۸ درصد از
نور در طول موج‌های مرئی، را جذب می‌کنند».
کاربردهای خورشیدی پوشش‌های ساخته‌شده ‌از این نانوذرات، شامل هر دو جاذب‌های
فتوولئاتیک و گرمایی است. پوشش‌های خورشیدی که به‌وسیله شرکت ApNano Materials
ساخته خواهند شد، تبدیل انرژی خورشیدی بالایی را از خود نشان می‌دهند.
اِهارون فورستین، رئیس این شرکت، گفت: «رشد بین‌المللی سریع در تقاضا برای انرژی
خورشیدی، نیازمند فناوری‌های ابداعی برای اصلاح بازده سیستم‌های خورشیدی است و پوشش‌های
سیاه مبتنی بر نانوذرات ما یک پاسخ ایده‌الی برای این نیاز است».
این نانوذرات متحول‌کننده دی سولفید تنگستن(WS2) ـ که به نانوساختارهای شبه ‌فولرین
غیر معدنی(IF) معروف شده‌اندـ در واقع خوشه‌های شبه ‌توپ فوتبالی از مولکول‌ها
هستند. این فولرین‌های معدنی را برای اولین بار گروهی به سرپرستی استاد رشف تِن، طی
یک تحقیق متحول‌کننده در مؤسسه علوم ویزمن کشف کردند. دکتر مناکم چنوت، مدیر اجرایی
شرکت ApNano Materials یکی از اعضاء اصلی این گروه تحقیقاتی بود که برای اولین بار
این مواد جدید را تولید کرد.
دکتر نیلز فلسچر، نایب رئیس بخش توسعه محصول این شرکت، گفت: «این خط تولید جدید
دومین محصول مرتبط با انرژی شرکت ماست. Nanolub، اولین روان‌کننده تجاری جامد مبتنی
بر فناوری‌نانو را نیز شرکت ما تولید می‌کند. علاوه ‌بر کاربردهای مرتبط با انرژی،
نانوماده شرکت ما، یک ماده ‌ایده‌ال برای کاربردهای جذب‌کننده شوک، از قبیل محصولات
زره شخصی است».