معرفی کتاب:نانومواد برای تشخیص و درمان پزشکی

گردآورنده این کتاب آقای Chall Kumar، یکی از ویراستـــــــــاران اصلی مجله
Biomedical Nanotechnology و یکی از ویراستاران کتاب ده‌جلدی «فناوری‌نانو برای علوم حیاتی» است که انتشارات Wiley-VCH آن را منتشر کرده‌است.
در این کتاب مباحثی مربوط به تشدید مغناطیسی به‌وسیله نانوذرات، کاربردهای عکس‌برداری مولکولی و سایر عکس‌برداری‌ها، همچنین نقش اساسی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات زیستی در کاربردهای زیست‌پزشکی شرح داده شده‌است.

عنوان: Nanomaterials for Medical Diagnosis and Therapy
نویسنده(گان) : Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۹۰۷
تعداد صفحات: ۷۵۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-VCH
 

گردآورنده این کتاب آقای Chall Kumar، یکی از ویراستـــــــــاران اصلی مجله
Biomedical Nanotechnology و یکی از ویراستاران کتاب ده‌جلدی «فناوری‌نانو برای
علوم حیاتی» است که انتشارات Wiley-VCH آن را منتشر کرده‌است.
در این کتاب مباحثی مربوط به تشدید مغناطیسی به‌وسیله نانوذرات، کاربردهای عکس‌برداری
مولکولی و سایر عکس‌برداری‌ها، همچنین نقش اساسی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات
زیستی در کاربردهای زیست‌پزشکی شرح داده شده‌است.
هدف اصلی این کتاب، تمرکز روی سیستم‌های انتقال دارو بر پایه نانوتخلخل‌ها و مواد
نانومقیاس، لیپید جامد و نانوذرات پلیمری، هیدروژل‌های هوشمند، نانوذرات هسته-
پوسته و نانوکپسول‌هاست و کاربردهای زیست‌پزشکی آنها مورد بررسی قرار گرفته‌است.
بخش آخر کتاب، راه حل‌های زیست‌پزشکی؛ نظیر ژن‌درمانی، مسیرهای(vectors) انتقال ژن
ترکیبی و انتقال هدفمند را پوشش می‌دهد.
این کتاب برای علاقه‌مندان به نانوزیست‌فناوری و کسانی که به دنبال منبعی برای
مطالعه کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه پزشکی، درمان بیماری‌ها و تشخیص آنها، ژن‌درمانی
و انتقال هدفمند داروها هستند، بسیار مناسب است.
فهرست مطالب کتاب:
۱٫ فناوری‌نانو برای تشخیص- از حال تا آینده؛
۲٫ نانوذرات فوق پارامغناطیسی اکسید آهن برای استفاده در عکس‌برداری تشدید مغناطیسی؛
۳٫ مسیرهایی بر پایه نانولوله‌های کربنی برای انتقال دارو؛
۴٫ نانوذرات هسته – پوسته برای انتقال دارو و عکس‌برداری مولکولی؛
۵٫ فناوری‌نانو برای انتقال هدفمند دارو؛
۶٫ نانومتخلخل‌ها و مواد نانومقیاس برای سیستم‌های انتقال دارو؛
۷٫ فناوری‌نانو Egg برای انتقال دارو؛
۸٫ نانومواد پلیمری- سنتز، اصول کاری و کاربردهای آن در تشخیص و درمان؛
۹٫ نانوذرات پلیمری برای انتقال دارو؛
۱۰٫ لیپید جامد و نانوذرات پلیمری برای انتقال دارو؛
۱۱٫ هیدروژل‌های هوشمند در حسگری نانومقیاس و استفاده از آن در انتقال دارو؛
۱۲٫ نانوپوسته‌ها برای انتقال دارو؛
۱۳٫ نانومواد زیستی و کاربردهای زیست‌پزشکی آنها؛
۱۴٫ فناوری‌نانو برای ژن‌درمانی- HVJ-E Vector؛
۱۵٫ نانوسم‌شناسی مسیرهای انتقال ژن‌های ترکیبی؛
۱۶٫ نانوذرات برای درمان بیماری آلزایمر.