دستیابی محققان به ساختار بزرگ‌ترین ذره سلولی بلورینه‌ شده

گروهی از محققان آمریکایی با استفاده از پراش پرتو ایکس و مدل‌سازی‌های رایانه‌ای به مدلی برای ساختار سطح پوسته خارجی بزرگ‌ترین ذره سلولی بلورین‌ شده ـ که در سیتوپلاسم سلولی تمامی پستانداران و سیستم ایمنی آنها یافت می‌شود ـ دست یافتند.

گروهی از محققان آمریکایی با استفاده از پراش پرتو ایکس و مدل‌سازی‌های رایانه‌ای
به مدلی برای ساختار سطح پوسته خارجی بزرگ‌ترین ذره سلولی بلورین‌ شده ـ که در
سیتوپلاسم سلولی تمامی پستانداران و سیستم ایمنی آنها یافت می‌شود ـ دست یافتند.

این سلول‌ها در واقع نانوکپسول‌هایی طبیعی است که در صورت طراحی مناسب، قابلیت حمل
دارو به نقاط مورد نظر و رهایش هدفمند آن را خواهد داشت.

 

آنها این سطح را همانند یک پوسته تخم‌مرغی محافظ بند بند و بدون شکاف در نظر گرفتند
که از ۹۶ زنجیره پروتئینی مشابه( هرکدام دارای ۸۷۳ رشته اسید آمینه ۱۴ قسمتی) تشکیل
شده بود. این ظرف‌های نانوساختاری خمره‌ای‌شکل، با بدن انسان سازگاری داشته و می‌توانند
محموله‌هایی را که کل ریبوزوم و صدها پروتئین و نوکلئیک اسید آن را دربربگیرد و یا
مقدار داروی لازم برای کنترل یک سلول را در خود جای دهند.

گفتنی است این کار با حمایت وزارت انرژی آمریکا و چندین مؤسسه دیگر انجام شده و
گزارش کامل آن در شماره ۲۷ نوامبر نشریه PLoS Biology منتشر شده و در سایت
http: //biology.plosjournals.org هم قابل دسترسی است