سیم‌کشی آنزیم‌ها برای تولید هیدروژن در پیل‌های سوختی

محققان کلورادو برای اولین بار موفق به سیم‌کشی آنزیم‌های هیدروژناز شدند. این پروتئین‌های بسیار معروف، به عنوان ستاره‌هایی در آینده اقتصاد مبتنی بر هیدروژن مطرح بوده و می‌توانند به عنوان کاتالیزور در تولید هیدروژن و اکسیداسیون آن در پیل‌های سوختی مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان کلورادو برای اولین بار موفق به سیم‌کشی
آنزیم‌های هیدروژناز شدند. این پروتئین‌های بسیار معروف، به عنوان ستاره‌هایی
در آینده اقتصاد مبتنی بر هیدروژن مطرح بوده و می‌توانند به عنوان
کاتالیزور در تولید هیدروژن و اکسیداسیون آن در پیل‌های سوختی مورد استفاده
قرار بگیرند.

گزارش این گروه تحقیقاتی ایجاد ارتباط الکتریکی موفق میان یک نانولوله
کربنی و یک هیدروژناز را توصیف می‌کند. این گزارش در شماره نوامبر
Nanoletters منتشر شده است.

در این مطالعه جدید، مایکل هبن، پل کینگ و همکارانشان توضیح می‌دهند که
آنزیم‌های باکتریایی با عنوان هیدروژناز می‌توانند کاتالیزورهای بسیار
قدرتمندی جهت استفاده در پیل‌های سوختی باشند؛ این پیل‌ها بدون ایجاد هر
نوع آلودگی الکتریسیته تولید کرده و می‌توانند در خودروها، ابزارهای
الکترونیکی قابل حمل، و ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

با این حال دانشمندان گزارش داده‌اند که استفاده از این آنزیم‌ها در پیل‌های
سوختی بسیار دشوار است، زیرا این آنزیم‌ها اتصال الکتریکی بسیار ضعیفی با
قطعات پیل سوختی برقرار می‌کنند. در حال حاضر فلزات گرانبهایی همچون پلاتین
به عنوان کاتالیزور در این پیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این محققان هیدروژناز را با نانولوله‌های کربنی ترکیب نمودند؛ نانولوله‌های
کربنی ساختارهای زیرمیکرونی از کربن خالص هستند که ویژگی‌های الکتریکی
بسیار جالب توجهی دارند. آنها در مطالعات آزمایشگاهی خود و با استفاده از
اندازه‌گیری‌های طیف‌سنجی فتولومینسانس نشان دادند که ارتباط الکتریکی خوبی
میان نانولوله‌های کربنی و این آنزیم‌ها ایجاد می‌شود.

آنها می‌گویند این اتصال بیوهیبریدی جدید می‌تواند از طریق کاستن یا حذف
نیاز به فلزات گرانبها، هزینه پیل‌های سوختی را کاهش دهد.