مشاهده زوج‌های کوپر در عایق‌ها و نیمه‌رساناها

سابق بر این تصور می‌شد که تشکیل زوج کوپر پدید‌ ای مختص ابررساناهاست، اما اکنون پس از گذشت پنجاه سال از کشف آن، فیزیک‌دانان در کمال تعجب در عایق‌ها نیز با آن روبه‌رو شدند، با این تفاوت که این بار تشکیل زوج کوپر عامل سدکننده جریان است.

سابق بر این تصور می‌شد که تشکیل زوج کوپر
پدید‌ ای مختص ابررساناهاست، اما اکنون پس از گذشت پنجاه سال از کشف آن،
فیزیک‌دانان در کمال تعجب در عایق‌ها نیز با آن روبه‌رو شدند، با این تفاوت
که این بار تشکیل زوج کوپر عامل سدکننده جریان است.

آنها در آزمایش که با بیسموت (فلز کمیابی که لایه‌های ضخیم آن همانند یک
ابررسانای بسیار عالی و لایه نازک آن همانند یک عایق استثنایی عمل می‌کند)
و نوعی قالب ویژه به شکل لانه زنبور انجام دادند، پس از اعمال میدان
مغناطیسی متوجه تغییراتی در جریان الکتریکی شدند که نشانه وجود زوج‌های
کوپر بود. در ابررساناها این زوج‌ها به سایر زوج‌ها متصل شده، و به‌صورت
خطی حرکت می‌کنند و در نتیجه یک جریان الکتریکی ثابت و پیوسته ایجاد می‌کردند،
اما در فیلم عایق این زوج‌ها هر کدام حرکتی جداگانه و گرداب‌مانند دارند و
به همین دلیل امکان ایجاد یک جریان پیوسته وجود ندارد.

نتایج حاصل از یافته‌های این دانشمندان به محققان در درک حد ابررسانایی کمک
می‌کند و شاید در آینده با استفاده از آن بتوانند سیم‌های عایق‌داری بسازند
که جریان الکتریکی را بدون گرم شدن انتقال دهد.

به عقیده این دانشمندان این تحقیق می‌تواند زمینه‌های تحقیقی جدیدی را در
مورد پدیده‌های کوانتومی فراهم آورده و به درک آن کمک کند.