اعطای جایزه سال ۲۰۰۷ بالزان به دکتر ایجیما کاشف نانولوله‌های کربنی

بنیاد بین‌المللی جایزه بالزان با هدف حمایت از برجسته‌ترین پیشگامان فعالیت‌های بشردوستانه و صلح‌جویانه و فعالان فرهنگ و علم، همه ساله جوایزی را در زمینه‌های گوناگون به دانشمندان، محققان، هنرمندان و. . . ـ که در رشته خود به اعتباری بین‌المللی دست یافته و کار قابل توجهی را انجام داده‌اند ـ اعطا می‌کند. جایزه سال ۲۰۰۷ این بنیاد به دکتر ایجیما کاشف نانولوله‌های کربنی تعلق گرفت.


بنیاد بین‌المللی جایزه بالزان با هدف حمایت از برجسته‌ترین پیشگامان فعالیت‌های بشردوستانه و صلح‌جویانه و فعالان فرهنگ و علم، همه ساله جوایزی را در زمینه‌های گوناگون به دانشمندان، محققان، هنرمندان و. . . ـ که در رشته خود به اعتباری بین‌المللی دست یافته و کار قابل توجهی را انجام داده‌اند ـ اعطا می‌کند.

امسال این جایزه به‌دلیل کشف نانولوله‌های کربنی و بویژه نانولوله‌های تک جداره به دکتر سومیو ایجیما تعلق گرفت. گفتنی است این ماده از مواد کلیدی فناوری‌نانو به شمار آمده و در موارد متعددی مانند الکترونیک، انرژی و زیست فناوری کاربرد دارد.

برای اطلاع از بیوگرافی، اختراعات و فعالیت‌های دکتر ایجیما می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:
http://www. nec.co.jp/rd/Eng/innovative/E1/top.html