معرفی یک شبکه اطلاع‌رسانی و مرجع در فناوری‌نانو

دانشگاه پوردو و گروه انتشاراتی Taylor & Francis Group LLC با مشارکت یکدیگر شبکه مرجع تازه‌ای را به نام nanoHUB برای ارتقای سطح تحقیقات و آموزش و همکاری‌ها در زمینه فناوری‌نانو در محل پارک اکتشافات مرکز فناوری‌نانو بریک، راه‌اندازی نموده‌اند.

دانشگاه پوردو و گروه انتشاراتی aylor &
Francis Group LLC ـ ناشر بیش از ۸۰ اثر در فناوری‌نانو ـ با مشارکت یکدیگر
خدمت جدیدی را به جامعه جهانی تحقیقات علوم نانو نموده‌اند و شبکه مرجع
تازه‌ای را به نام nanoHUB ـ با سرمایه‌گذاری بنیاد ملی علوم و برای ارتقای
سطح تحقیقات و آموزش و همکاری‌ها در زمینه فناوری‌نانو ـ در محل پارک
اکتشافات مرکز فناوری‌نانو بریک، راه‌اندازی نموده‌اند.

این شبکه بیش از ۲۵ هزار کاربر دارد و دارای بیش از ۸۰۰ مرجع نانوعلم، اعم
از ابزارهای شبیه‌سازی بسیار مناسب، سخنرانی‌های آن‌لاین و. . . است و در
واقع پل ارتباطی توسعه‌دهندگان مطالب مرتبط با فناوری‌نانو و کاربران به
حساب می‌آید.

هم‌اکنون فهرست جامعی از نویسندگان و متخصصان برجسته در این شبکه گنجانده
شده و قرار است حجم مطالب آن‌لاین مرتبط با فناوری‌نانو در آن افزایش یابد
که بستر مناسبی برای دسترسی آسان محققان و دانشجویان به نشریات نانو،
افزودن مطالب جدید و به اشتراک گذاشتن اطلاعات محسوب می‌شود.