معرفی یک گزارش متن‌کاوی از وضعیت فناوری‌نانو

اداره تحقیقات نیروی دریایی آمریکا گزارشی از بررسی‌های خود در زمینه متن‌کاوی مربوط به تحقیقات و فعالیت‌های جهانی فناوری‌نانو، انجام داده که می‌تواند مورد استفاده محققان، برنامه‌ریزان، مجریان و حامیان کارهای تحقیقاتی، مدیران، فروشندگان و بالاخره تمامی علاقه‌مندان به فناوری‌نانو قرار گیرد.

اداره تحقیقات نیروی دریایی آمریکا گزارشی
از بررسی‌های خود در زمینه متن‌کاوی مربوط به تحقیقات و فعالیت‌های جهانی
فناوری‌نانو، انجام داده که می‌تواند مورد استفاده محققان، برنامه‌ریزان،
مجریان و حامیان کارهای تحقیقاتی، مدیران، فروشندگان و بالاخره تمامی علاقه‌مندان
به فناوری‌نانو قرار گیرد.

برخی از نکات برجسته در این گزارش به شرح زیر است:

 خروجی نشریات مرتبط با فناوری‌نانو در کشورهای خاور دور طی دهه گذشته
افزایش چشمگیری داشته‌است؛

 طبق برآورد SCI ، در سال ۲۰۰۴ جمهوری خلق چین به لحاظ مقالات انتشاریافته
در حوزه فناوری‌نانو به رتبه دوم پس از آمریکا رسیده‌است و خروجی نشریات آن
هم طی یک دهه، ۲۱ برابر افزایش نشان می‌دهد؛

 از بین شش کشور دارای بیشترین فعالیت در فناوری‌نانو، تعداد نشریات
فناوری‌نانو سه کشور غربی آمریکا، آلمان و فرانسه ۸ درصد بیش از سه کشور
خاور دور( چین، ژاپن و کره جنوبی) بوده است؛

 در حالی که غالباً بیشترین میزان ثبت اختراع به کشورهایی اختصاص دارد که
از تعداد نشریات و مقالات زیادی در فناوری‌نانو برخوردارند؛ اما چین در این
میان استثناست و به لحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده، در رتبه بیستم جای دارد؛

 همچنین چین به لحاظ تعداد ارجاعات مقالات حضور مؤثری نداشته‌است.

احتمالاً تعداد کم اختراعات ثبت‌شده چین حاکی از آن است که این کشور بیشتر
انرژی خود را صرف نگارش مقالات و کارهای حقوقی می‌نماید. تعداد کم ارجاعات
آن را هم می‌توان ناشی از بی‌توجهی و بی‌میلی غربی‌ها به استفاده از کارهای
چینی‌ها دانست و شاید هم واقعاً کارهای انجام‌شده در آن کشور بسیار کمتر از
آن چیزی باشد که ادعا می‌کنند؛ اما حتی در این حالت هم فرض ادامه این وضعیت
تصور چندان صحیحی نخواهد بود.