ساخت نمایشگر‌های دیجیتالی با کمک رشته‌های DNA

اختلاط رنگ‌دانه‌ها با DNA می‌تواند راه حلی برای نمایشگر‌های الکترونیکی و کاغذهای دیجیتالی روشن و محکم باشد. شیمیدان‌های ژاپنی کشف کرده‌اند که رشته‌های DNA، جایگاه‌های مناسبی برای رنگ‌دانه‌های حساس در برابر تغییرات الکتروشیمیایی ایجاد می‌نمایند.

اختلاط رنگ‌دانه‌ها با DNA می‌تواند راه حلی برای نمایشگر‌های الکترونیکی و
کاغذهای دیجیتالی روشن و محکم باشد. شیمیدان‌های ژاپنی کشف کرده‌اند که
رشته‌های DNA، جایگاه‌های مناسبی برای رنگ‌دانه‌های حساس در برابر تغییرات
الکتروشیمیایی ایجاد می‌نمایند.

این مولکول‌های الکتروکرومیک که رنگ آنها در اثر جریان از زرد کمرنگ به آبی
تیره تغییر می‌کند، گزینه‌های مناسبی برای دستگاه‌های نمایشگر هستند. اگرچه
نمایشگرهای روشن نیاز به غلظت بالایی از این رنگ‌دانه‌ها دارند، شرایطی که
در آن viologen‌ها نوعا دیمریزه‌شده ‌و سرانجام کار متوقف می‌شود.

Hiroyuki Ohno و همکارانش در دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو توانسته‌اند به
طور موفقیت‌آمیزی دیمریزه‌‌شدن viologen‌ها را با گیر انداختن این رنگ‌دانه‌ها
درون شیار‌های مارپیچ DNA متوقف نمایند. این محققان از مایع یونی پلیمری به
عنوان الکترولیت استفاده نموده‌است. این مخلوط بین دو الکترود شیشه‌ای شفاف
نگه داشته می‌شود و می‌تواند به طور متناوب و بدون اینکه فاسد شود بین حالت‌های
رنگی و سفید تغییر حالت دهد.

Ohno می‌گوید: “DNA به عنوان یک زیست‌پلیمر بسیار ارزان شناخته می‌شود، و
مقادیر زیادی از DNA، را می‌توان استفاده کرد. او می‌افزاید: “این فناوری
به viologenها محدود نبوده و انتظار می‌رود DNA ماتریس مفید برای بیشتر
مولکول‌های رنگ‌دانه باشد و ممکن است قابلیت‌های جدیدی را برای وسایل
نمایشگر ایجاد نماید.

روگر مورتیمر که در زمینه الکتروکرومیسم در دانشگاه Loughborough در
انگلستان تحقیق می‌نماید، معتقد است که جایگاه DNA می‌تواند سازوکار موثری
برای توقف دیمریزاسیون باشد. ” وی می‌افزاید: “تحقیقات زیادی در زمینه
الکتروکرومیکس بر روی یک الکترود انجام شده ولی در این حالت، آنها می‌توانند
به یک وسیله عملی تبدیل شوند.”

نتایج این تحقیق در مجله Chem. Commun. منتشر شده است.