کاربرد نقاط کوانتومی روکش‌دار فوق‌العاده ریز در تصویربرداری درون بدنی

نقاط کوانتومی به‌خصوص هنگامی که برای زیست‌سازگار شدن، روکش‌دار شوند، کاربردهای درمانی و تصویربرداری متعددی دارند. با این حال روکش‌دار کردن آنها موجب افزایش قابل توجه اندازه این ذرات شده و بر خواص دارویی و توزیع زیستی آنها اثر معکوس دارد. گروهی از محققان آمریکایی برای رفع این مشکل با استفاده از شیوه‌ای جدید نقاط کوانتومی فوق‌العاده کوچکی را به قطر ۹/۵ نانومتر تولید نموده‌اند که نه تنها روکش‌دار شدن به خواص اپتیکی برتر آنها آسیب نمی‌رساند؛ بلکه رفتار آنها در حیوانات زنده را نیز بهبود می‌بخشد.

نقاط کوانتومی به‌خصوص هنگامی که برای زیست‌سازگار
شدن، روکش‌دار شوند، کاربردهای درمانی و تصویربرداری متعددی دارند. با این
حال روکش‌دار کردن آنها موجب افزایش قابل توجه اندازه این ذرات شده و بر
خواص دارویی و توزیع زیستی آنها اثر معکوس دارد.

گروهی از محققان آمریکایی برای رفع این مشکل با استفاده از شیوه‌ای جدید
نقاط کوانتومی فوق‌العاده کوچکی را به قطر ۹/۵ نانومتر تولید نموده‌اند که
نه تنها روکش‌دار شدن به خواص اپتیکی برتر آنها آسیب نمی‌رساند؛ بلکه رفتار
آنها در حیوانات زنده را نیز بهبود می‌بخشد.

به این منظور، روکشی از سیستئین (نوعی سولفور دارای آمینو اسید که پیوند
محکمی با پوسته CdSe ایجاد می‌کند) را به نانوبلور دولایه‌ای که قسمت میانی
آن را سولفید روی پوشیده‌شده با سلنید کادمیوم تشکیل می‌داد، افزودند و
مشاهده کردند که ترکیب حاصل‌شده در دمای اتاق تا یک هفته، و در دمای °C 4
به مدت حداقل یک ماه پایداری خود را حفظ می‌کند و اندازه آن هم در سرم‌های
حیوانی هیچ گونه تغییری نمی‌کند.

آزمایش‌های انجام‌شده نشان داد که بدن موجودات زنده به‌راحتی قادر به دفع
این مواد است و می‌توان بدون نگرانی از تجمع آنها در بدن، از این نقاط
کوانتومی در تصویربرداری از تومورها استفاده نموده، حساسیت تصاویر را نیز
بهبود بخشید. گفتنی است نتایج این بررسی‌ها در نشریه Journal of the
American Chemical Society منتشر شده است.