سطوح ضد آب تولید شده با فناوری نانو

بتازگی محققان آزمایشگاه ORNL موفق به ساخت مواد ضد آبی با کیفیت بالا و قیمت ارزان شده اند . از جمله تاثیر اقتصادی این ضد آبها، صرفه جویی در انرژی، مقاوم کردن پلها و ساختمانها و حفاظت از محصولات در حمل و نقل و غیره است و موارد استفاده از این مواد بیشمار است.


 محققان آزمایشگاه ORNL موفق به ساخت سطوح ضد آبی شدند که میتواند تاثیر زیادی بر بازار بگذارد . از جمله موارد مورد استفاده از این مواد در شیشه جلوی اتو مبیل، لباس ضد آب ، بدنه کشتی ، عینک و سطوح خود تمیز شونده است .

در ساختار نانو این مواد، لایه های میکروسکوپی از هوا در روی سطح قرار میگیرد حتی وقتی که در آب قرار داده شود این لایه های هوا حفظ شده و مانع رسیدن آب به سطح میشود.

این ضد آبها نسبت به ضد آبها ی قدیمی مقاوم تر و ارزانتر و کیفیت بالاتری دارند ، به همین دلیل میتوانند به تولید انبوه رسیده و در سطح وسیعی مورد استفاده قرار بگیرند.

فرایند ساخت پودر ضد آب بر پایه حک کردن تفاضلی شیشه های دو فازی از شیشه های جدا فاز است. شیشه را که حرارت داده شده بعنوان ماده اصلی از بروسیلیکات جدا می کنند، سپس با پودر کردن و روش حکاکی تفاضلی فاز بورات شیشه متصل شده بهم را خارج می کنند. با این روش سطحی با خلل و فرج در مقیاس نانو حاصل میشود. سرانجام سطح را با یک محلول آبگریز مخصوص از ابدوست به آبگریز تغییر میدهد.

خلل و فرج موجود باعث میشود تا این پودرها بصورت عایق حرارتی و الکتریکی عمل کند و سطح را در مقابل خوردگی محافظت کند.

از جمله تاثیر اقتصادی این ابر ضد آبها صرفه جویی در انرژی، مقاوم کردن پلها و ساختمانها و حفاظت از محصولات در حمل و نقل و غیر میباشد و موارد استفاده از این مواد بیشمار است .
ORNL : Department of Energy\’s Oak Ridge National Laboratory