شبیه‌سازی سیم‌های نوری

در تئوری امکان تولید نسخه نوری خازن‌ها، مقاومت‌ها، و القاگرهای کوچک از طریق تنظیم اندازه، شکل، و ترکیب نانوذرات با ابعاد کمتر از طول موج نور وجود دارد. این نظر نادر انقطاع و همکارانش از دانشکده مهندسی برق و سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا می‌باشد.

در تئوری امکان تولید نسخه نوری خازن‌ها،
مقاومت‌ها، و القاگرهای کوچک از طریق تنظیم اندازه، شکل، و ترکیب نانوذرات
با ابعاد کمتر از طول موج نور وجود دارد. این نظر نادر انقطاع و همکارانش
از دانشکده مهندسی برق و سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا می‌باشد.

این تیم تحقیقاتی که در آمریکا قرار دارد، برنامه‌هایی برای مدارات نوری (جایگزین
مدارات الکترونیکی معمول) دارد. نانومدارات نوری علاوه بر اندازه کوچک، به
دلیل فرکانس کارکرد بالایشان، پهنای باند بالاتری ایجاد کرده و ظرفیت کار
با داده‌ها را افزایش می‌دهند.

بنابرگفته انقطاع، توسعه‌دهنگان برای حل مشکلات باید به روش دیگری فکر کنند
تا بتوانند بسیاری از فناوری‌ها ر اایجاد کنند. در این مورد خاص، توجه کردن
به ثابت دی‌الکتریک محلی ماده به جای رسانایی مد نظر می‌باشد.

انقطاع می‌گوید: «در فرکانس‌های پایین بستر یک تخته مدار معمولی رسانایی
بسیار پایین داشته و قطعات روی این مدار تنها از طریق سیم‌های باریکی که به
ترمینال‌های آنها متصل می‌باشد، با هم در ارتباط هستند. زمانی که از طیف
نوری مادون قرمز و مرئی استفاده می‌کنید، ممکن است این امواج که جایگزین
جریان الکتریکی می‌شوند، در ماده بستر نیز جریان یافته و قطعات را به روشی
نامطلوب به هم مرتبط کند».

پیشنهاد انقطاع برای سیم‌های اتصال کوتاه اپتیکی شامل دسته خاصی از نانوموج‌برها
می‌شود که از یک هسته با ثابت دی‌الکتریک بالا و یک پوسته هم‌مرکز با این
هسته با ثابت دی‌الکتریک پایین تشکیل می‌شود. این تیم تحقیقاتی در شبیه‌سازی‌های
خود یک موج‌بر استوانه‌ای با قطر ۸۳ نانومتر را که دارای یک هسته به قطر ۵۰
نانومتر می‌باشد، مد نظر قرار دادند؛ نتایج به‌دست‌آمده دلگرم‌کننده بودند.

انقطاع می‌گوید: «ما توزیع جریان جایگزین نوری را در یک مقطع عرضی مورب
(۸۵۰ نانومتر) روی یک سیم اتصال کوتاه نوری مورد بررسی قرار داده و مشاهده
کردیم که جریان مذکور درون هسته این سیم محدود می‌شود. به علاوه، جزء طولی
میدان الکتریکی نوری در هسته کوچک است که به معنی افت پتانسیل کم در دو
انتهای ساختار اتصال‌دهنده ما می‌باشد؛ این امر نیز برای چنین ساختاری
ضروری است».

منتقدان خواهند گفت که کار انجام شده تا به امروز تنها محاسباتی بوده است،
اما این گروه تحقیقاتی به سوی تولید یک نمونه از این مدار پیش می‌روند.
انقطاع نحوه طراحی این کار را مخفی نگه داشته است، اما اظهار داشته که با
گروه نانوساخت دانشگاه آغاز به کار نموده و برنامه‌ریزی کرده است که تا
اوایل سال بعد آزمایشات اولیه را آغاز کند.