ایجاد مؤسسه ملی علوم نانو در هند و همکاری‌های مشترک با کمسیون اروپا

تأسیس مؤسسه هندی علوم نانو(IINS) با حوزه تمرکز تحقیقات علمی پیشرفته در کلکته و موهالی و بنگلور بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولت هند در زمینه فناوری‌نانو است. این کشور همچنین همکاری‌های مشترکی را نیز با کمیسیون اروپا آغاز نموده و تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا در قالب برنامه چارچوبی هفتم به این زمینه اختصاص یافته‌است.

هم‌اکنون هندوستان سرمایه زیادی را به
تحقیقات فناوری‌نانو اختصاص داده؛ اما به‌لحاظ نیروی کارامد و متخصص با
مشکل جدی در این زمینه روبه‌روست.

تأسیس مؤسسه هندی علوم نانو (IINS) با حوزه تمرکز تحقیقات علمی پیشرفته در
کلکته و موهالی و بنگلور با اختصاص تسهیلاتی به مبلغ هزار کرور
روپیه(تقریبا ً ۲۲۵ میلیون دلار)، بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولت
هند در زمینه فناوری‌نانو است. این کشور همچنین همکاری‌های مشترکی را نیز
با کمیسیون اروپا آغاز نموده و تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه
اروپا در قالب برنامه چارچوبی هفتم به این زمینه اختصاص یافته‌است.

به همین منظور اولین همایش فناوری‌نانو و نمایشگاه‌های جانبی آن ششم تا
هفتم دسامبر ۲۰۰۷ در بنگلور هندوستان با همکاری اتحادیه اروپا، وزارت
فناوری اطلاعات، وزارت زیست‌فناوری و علوم و فناوری برگزار گردید.

در این همایش ضمن اعطای جوایز برترین‌های نانو، بر نقش کلیدی و تحول‌آفرین
این فناوری به‌ویژه در مواردی از قبیل فناوری حسگر‌ها، تشخیص‌های طبی،
تحقیقات دارویی تأکید شده و مسئله کمبود متخصصان فنی در این زمینه، موضوع
جدی به شمار می‌رود.