برگزاری چهار کارگاه آموزشی فناوری نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به رشد روزافزون فناوری نانو و مجموعه پتانسیل موجود در این دانشگاه، اقدام به برگزاری چهار کارگاه آموزشی فناوری نانو در تاریخ ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ کرده است.
عنوان کارگاه ‌های آموزشی :
۱٫ نانو الیاف
۲٫ نانو ترمودینامیک
۳٫ نانو سیالات
۴٫ جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو

دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به رشد روزافزون فناوری نانو و مجموعه پتانسیل موجود در این دانشگاه اقدام به برگزاری چهار کارگاه آموزشی مرتبط با فناوری نانو با موضوعات:

۱ – نانو الیاف
۲ – نانو ترمودینامیک
۳ – نانو سیالات
۴ – جریان سیال در مقیاس میکرو نانو

در تاریخ ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ نموده است. متقاضیان شرکت در این کارگاه های آموزشی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ذیل مراجعه فرمایند.

http://www.iut.ac.ir/ghotb/