استفاده از فناوری نانو برای شناسایی ویروسها

دانشمندان ابزاری را ساخته‌اند که قادر است یک کوادریلیونس گرم از مواد زیستی یا به عبارتی اجسامی در حد یک ویروس را اندازه‌گیری کند. شاید در آینده بتوان از این ابزار برای شناسایی ویروس آنفلوانزا، آنفلوانزای پرندگان و یا ویروس سارس استفاده کرد.

دانشمندان ابزاری را ساخته‌اند که قادر است یک کوادریلیونس گرم از مواد
زیستی یا به عبارتی اجسامی در حد یک ویروس را اندازه‌گیری کند. شاید در
آینده بتوان از این ابزار برای شناسایی ویروس آنفلوانزا، آنفلوانزای
پرندگان و یا ویروس سارس استفاده کرد.

این حسگر بوسیله محققان دانشگاه روچستر نیویورک ساخته شده است. ابزار مزبور
یک شش ضلعی متشکل از آرایه‌هایی از حفرات کوچک است که هر کدام ۲۴۰ نانومتر
پهنا دارند. این حفرات به کمک تابش الکترونها بر روی صفحه‌ای بسیار نازک از
سیلیکون ایجاد گردیده‌اند. اندازه حسگر محدوده‌ای به میزان ۴۰ میکرومتر
مربع می‌باشد که در نوع خود از کوچکترین حسگرهای ساخته شده تاکنون می‌باشد.

موقعی که اشعه لیزر از درون کریستال عبور می‌کند بگونه‌ای عمل شود که گویی
فقط بخش خاصی از طیف نوری در حال عبور از آن است. اما در صورتی که ذره‌ای
درون یکی از این نانوحفره‌ها قرار گیرد طیف تابشی اندکی تغییر می‌یابد که
بوسیله یک دتکتور قابل اندازه‌گیری است.

موقعی که ویروسی با اندازه‌ای مشخص درون یکی از نانوحفره‌ها قرار می‌گیرد،
حسگر طیف نوری را منتشر می‌سازد که اندکی با طیفی که ویروس در حفره وجود
ندارد متفاوت است.

این روش اساس ساخت یک زیست‌حسگر ساده و در عین حال بسیار قوی می‌باشد. یکی
از محققان در ادامه افزود: این حسگر توانست گلوله‌های لاتکس منفرد را با
اندازه‌هایی در حد ویروس‌هایی همچون آنفلوانزایA(100 نانومتر) و هپاتیت
۵۰ نانومتر شناسایی کند و با انجام تغییراتی ساده با این ابزار امکان بررسی
ویروسها به جای گلوله‌های لاتکس ممکن خواهد بود.

نتایج این مطالعه در شماره نوامبر مجله Optics Letters منتشر شده است.