معرفی کتاب: مواد نانوساختار در الکتروشیمی

این کتاب را آقای دکتر علی افتخاری‌، یکی از محققان کشورمان در زمینه شیمی نوشته‌است. ایشان تاکنون مقالات بسیاری هم در این زمینه در مجلات مختلف به چاپ رسانده‌است،
این کتاب پل ارتباطی بین دنیای الکتروشیمی و نانومواد است. این مرجع و کتاب راهنما، پیشرفت‌های صورت‌گرفته در الکتروشیمی از طریق کنترل نانومقیاس ساختار الکترودها، همچنین پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌نانو از طریق سنتزهای الکتروشیمیایی را دربرمی‌گیرد.
در این کتاب علمی بودن فرایندهای الکتروشیمیایی، پایین بودن هزینه آنها از نظر تجاری و کارایی بالایشان، نشان داده شده‌است. در این کتاب، همچنین مباحث مربوط به سنتز نانوسیم‌ها، نانوذرات، نانوتخلخل‌ها و نانومواد لایه‌ای با ترکیب شیمیایی مختلف، و کاربردهای آنها(مواد الکترودی عالی برای ذخیره انرژی، زیست‌حسگرها و دستگاه‌های الکتروآنالیتیکی) پوشش داده شده‌است.

عنوان: Nanostructured Materials in Electrochemistry
نویسنده(گان) : دکتر علی افتخاری
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۸۷۶۳
تعداد صفحات: ۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Wiley-VCH
 

این کتاب را آقای دکتر علی افتخاری‌، یکی از محققان کشورمان در زمینه شیمی نوشته‌است.
ایشان تاکنون مقالات بسیاری هم در این زمینه در مجلات مختلف به چاپ رسانده‌است،
این کتاب پل ارتباطی بین دنیای الکتروشیمی و نانومواد است. این مرجع و کتاب راهنما،
پیشرفت‌های صورت‌گرفته در الکتروشیمی از طریق کنترل نانومقیاس ساختار الکترودها،
همچنین پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌نانو از طریق سنتزهای الکتروشیمیایی را
دربرمی‌گیرد.
در این کتاب علمی بودن فرایندهای الکتروشیمیایی، پایین بودن هزینه آنها از نظر
تجاری و کارایی بالایشان، نشان داده شده‌است. در این کتاب، همچنین مباحث مربوط به
سنتز نانوسیم‌ها، نانوذرات، نانوتخلخل‌ها و نانومواد لایه‌ای با ترکیب شیمیایی
مختلف، و کاربردهای آنها(مواد الکترودی عالی برای ذخیره انرژی، زیست‌حسگرها و
دستگاه‌های الکتروآنالیتیکی) پوشش داده شده‌است.
 

فهرست مطالب:
سنتز الکتروشیمیایی الکترودهای بر پایه نانوسیم‌ها؛
مشخصه‌یابی الکتروشیمیایی نانوذرات؛
رشد الکتروشیمیایی نانوسیم‌ها و نانولوله‌ها به کمک قالب‌ها نانوسوراخ‌های تشکیل‌شده
با ‌آندیزاسیون آلومینیوم و آرایه‌های نانوسیمی رشدیافته در قالب‌های آلومینا
متخلخل؛
الکترودهای کارکردی مقیاس پایین در سیستم‌های الکتروشیمیایی؛
روش بالا به پایین برای ساخت الکترودهای نانوالگو؛
تشکیل خودسازمان‌یافته نانوساختارهای چندلایه‌ای با الکترو رسوب‌نشانی نوسانی؛
رفتار خوردگی الکتروشیمیایی مواد نانوبلوری؛
آندهای فعال / غیرفعال نانوساختار برای باتری‌های یون لیتیم قابل شارژ؛
نانومواد سنتزشده با آلیاژسازی مکانیکی برای ذخیره هیدروژن؛
اکسیدهای تیتانات با اندازه نانو و کاربردهای آنها در ذخیره انرژی و تبدیل انرژی؛
مواد نانوساختار انتخابی آماده‌شده ‌از زیست‌حسگرهای DNA؛
نانومواد فلزی جدید: کاربردهای آنها در الکتروآنالیز؛
سیلیکای نانوساختار مشتق‌شده ‌از مواد.