معرفی کتاب: کاتالیز سطحی و نانومولکولی

استفاده از تجهیزات جدید و روش‌های آزمایشگاهی، به دانشمندان این امکان را می‌دهد تا واکنش‌های شیمیایی و خواص مولکولی مواد را در مقیاس نانو مشاهده کنند. نویسندگان این کتاب، دیدگاه جدیدی نسبت به شیمی سطح کاتالیزورها و سازوکارهای واکنشی ـ که در مقیاس مولکولی در حین فرایند کاتالیست رخ می‌دهد ـ ارائه کرده‌اند و هر فصل این کتاب حاوی پیش‌زمینه‌های لازم و توضیحات کافی است.
در این کتاب توضیح داده شده که چگونه‌ اندازه و شکل مواد نانومقیاس، می‌تواند خواص فیزیکی و شیمیایی آنها را تغییر داده، باعث افزایش کارایی واکنش‌ها به همراه محصولات جانبی کمتر شود. در این کتاب ابتدا نحوه تهیه، مشخصه‌یابی و کاربردهای کاتالیزورهای ناهمگن و فلزات پایه کاتالیزورها، بررسی شده و پس از آن فرایندهای کاتالیستی مهندسی، ساختار و کنترل واکنش و خواص بافت‌شناسی سیستم‌های کاتالیستی شرح داده شده‌است. همچنین به این مطلب که چگونه علم سطح می‌تواند سازوکارهای واکنش را مشخص کند، نیز پرداخته‌ شده‌است.
این کتاب حاوی مفاهیم پایه‌ای تا جهت‌گیری‌های آینده، به‌خصوص در زمینه انرژی‌های پاک و کاربردهای زیست‌محیطی مثل پیل سوختی است.

عنوان: Surface and Nanomolecular Catalysis
نویسنده(گان) : Ryan Richards
شماره شابک: ۱۵۷۴۴۴۴۸۱۶
تعداد صفحات: ۵۵۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: CRC Press
 

استفاده از تجهیزات جدید و روش‌های آزمایشگاهی، به دانشمندان این امکان را می‌دهد
تا واکنش‌های شیمیایی و خواص مولکولی مواد را در مقیاس نانو مشاهده کنند. نویسندگان
این کتاب، دیدگاه جدیدی نسبت به شیمی سطح کاتالیزورها و سازوکارهای واکنشی ـ که در
مقیاس مولکولی در حین فرایند کاتالیست رخ می‌دهد ـ ارائه کرده‌اند و هر فصل این
کتاب حاوی پیش‌زمینه‌های لازم و توضیحات کافی است.
در این کتاب توضیح داده شده که چگونه‌ اندازه و شکل مواد نانومقیاس، می‌تواند خواص
فیزیکی و شیمیایی آنها را تغییر داده، باعث افزایش کارایی واکنش‌ها به همراه
محصولات جانبی کمتر شود. در این کتاب ابتدا نحوه تهیه، مشخصه‌یابی و کاربردهای
کاتالیزورهای ناهمگن و فلزات پایه کاتالیزورها، بررسی شده و پس از آن فرایندهای
کاتالیستی مهندسی، ساختار و کنترل واکنش و خواص بافت‌شناسی سیستم‌های کاتالیستی شرح
داده شده‌است. همچنین به این مطلب که چگونه علم سطح می‌تواند سازوکارهای واکنش را
مشخص کند، نیز پرداخته‌ شده‌است.
این کتاب حاوی مفاهیم پایه‌ای تا جهت‌گیری‌های آینده، به‌خصوص در زمینه انرژی‌های
پاک و کاربردهای زیست‌محیطی مثل پیل سوختی است.
 

فهرست مطالب:
مشخصه‌یابی کاتالیزورهای ناهمگن؛
کاتالیست نمودن با اکسیدهای فلزی؛
نانوذرات کلوئیدی در کاتالیزورها؛
کاتالیزورهای میکروتخلخل و مزوتخلخل؛
یک روش علمی برای تهیه فلزات پشتیبان کاتالیزورها؛
کاتالیست نمودن و مهندسی واکنش‌های شیمیایی؛
ساختار و کنترل واکنش‌ها در سطح کاتالیزور؛
بافت‌شناسی؛
درک سازوکارهای واکنش‌های کاتالیزوری؛
آزمایش‌های با عملکرد بالا و راهکارهای ترکیبی در کاتالیست نمودن فوتوکاتالیست‌های
ناهمگن؛
کاتالیست نمودن اکسیدهای فازمایع با پلی‌اکسومتالات‌ها؛
کاتالیست نمودن نامتقارن با کاتالیزورهای ناهمگن