استفاده از نانوذرات آهن برای هدایت سلولها به محل تعیین شده

یکی از اهداف سلول درمانی ایجاد پوششهایی از سلولهای روکشی دیواره عروق بر روی استنت‌ها و ایجاد سطوح صاف می‌باشد. دانشمندان گروه کاردیولوژی کودکان بیمارستان اطفال فیلادلفیا به کمک میدانهای مغناطیسی و نانوذرات اکسید آهن توانسته‌اند سلولها را به محلهای از قبل تعیین شده در عروق خونی هدایت کنند.

در حال حاضر در درون عروق تقریبا بسته
مریضهایی که دچار ناراحتی‌های قلبی و عروقی می‌باشند، استنت‌هایی قرار می‌گیرند
تا بتوانند با گشاد کردن عروق، جریان خون را مجددا برقرار سازند. با این
حال، بسیاری از استنت‌ها در درازمدت خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند که آن هم
بدلیل تجمع عضلات صاف بر روی سطوح آنها می‌باشد که این مسئله منجر به تنگی
مجدد عروق و کاهش خونرسانی به بافت‌ها می‌گردد. یکی از اهداف سلول درمانی
ایجاد پوششهایی از سلولهای روکشی دیواره عروق بر روی استنت‌ها و ایجاد سطوح
صاف می‌باشد

دانشمندان گروه کاردیولوژی کودکان بیمارستان اطفال فیلادلفیا به کمک
میدانهای مغناطیسی و نانوذرات اکسید آهن توانسته‌اند سلولها را به محلهای
از قبل تعیین شده در عروق خونی هدایت کنند. این افراد سلولهای پوششی جدار
عروق را به نانوذرات افزودند و به کمک یک میدان مغناطیسی بیرونی و یکنواخت،
ذرات مذکور را به سمت استنت‌های استیل که که درون شریانهای کاروتید موشها
قرار گرفته بودند، هدایت کردند. میدان مغناطیسی ایجاد شده باعث ایجاد خاصیت
مغناطیسی قوی در نانوذرات و استنت گردید.

نانوذرات مورد استفاده در این مطالعه دارای قطری در حدود ۲۹۰ نانومتر بوده
که از پلیمر زیست‌تخریب پلی‌لاکتیک اسید ساخته شدند و بعدا حاوی اکسید آهن
گردیدند. در مرحله بعد این نانوذرات به سمت سلولهای پوششی جدار عروق هدایت
شدند. این سلولها بگونه‌ای دستکاری ژنتیکی شده بودند تا بتوانند رنگ خاصی
را ایجاد کنند تا بوسیله دستگاههای تصویربرداری در حالی که حیوان زنده است
قابل‌شناسایی باشند.

به گفته یکی از محققان، این مطالعه استراتژی جدیدی برای هدایت سلولها به
سمت اهداف تعیین شده عرضه کرده است. در مطالعات آینده این گروه تحقیقاتی
قرار است که از سلولهای خود حیوانات جهت انتقال به اهداف تعیین شده استفاده
شود تا از بروز مشکلات مربوط به رد سلولهایی که با بدن حیوان سازگاری
ندارند جلوگیری شود.

به گفته محققان، از این روش شاید بتوان برای سایر نقاط بدن که در آنها نیز
پزشکان استنت قرار می‌دهند همچون مری، مجاری صفراوی و ریه‌ها استفاده کرد.
کاربردهای احتمالی دیگر این روش در ارتوپدی است که در آن جراحان از نوعی
استیل برای پایدار کردن استخوانهای شکسته شده استفاده می‌کنند و یا از
پیچهای استیل برای اصلاح مشکلات ستون فقرات بهره می‌برند. در این موارد
نانوذرات مغناطیسی شده می‌توانند کار انتقال سلولهای بنیادی استخوان به
استخوانهای شکسته جهت تقویت آنها بر عهده بگیرند.