فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط با فناوری نانو در صنایع پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد از پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح‌های پژوهشی کاربردی مستقل استادان، در حوزه فناوری نانو که در راستای اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد، حمایت نماید.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد
از پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح‌های پژوهشی کاربردی مستقل
استادان، در حوزه فناوری نانو که در راستای اولویت‌های شرکت ملی صنایع
پتروشیمی می‌باشد، حمایت نماید.

اولویت‌های پتروشیمی در حوزه فناوری نانو بر اساس اعلام تیم پژوهشی فناوری
نانوی گروه پژوهشی فناوری‌های نوین این شرکت، عبارت است از:

• نانوکامپوزیت‌های پلیمری
• نانوکاتالیست‌ها
• پوشش‌های ضدخوردگی نانومتری (نانوپوشش‌ها)
• محیط زیست شامل نانوحسگرها، نانو ذرات، نانو فیلتراسیون، نانو جاذب‌ها و

علاقمندان می توانند پس از تکمیل فرم مخصوص که در آدرس ذیل قابل دسترسی است
آن را به آدرس الکترونیکی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
hightech@npc-rt.ir
ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس (http://www.npc-rt.ir)
مراجعه یا با پست الکترونیک فوق تماس بگیرید.

برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید

http://www.npc-rt.ir/others-forms-fa.html