فیلمبرداری ۴بعدی از مولکول‌ها با استفاده از تنها میکروسکوپ الکترونی فوق سریع دنیا

مطابق مطالب منتشر شده در مقاله‌ای که در شماره ۲۴ دسامبر۲۰۰۷ هفته‌نامه جدید ACS با عنوان Chemical and Engineering News به چاپ رسید، یک میکروسکوپ الکترونی که می‌تواند به ایجاد فیلم‌های چهاربعدی از مولکول‌ها کمک کند، شاید پاسخ سوالات دانشمندان در زمینه‌های مختلفی همچون شیمی، فیزیک، و زیست‌شناسی را داشته باشد.

مطابق مطالب منتشر شده در مقاله‌ای که در
شماره ۲۴ دسامبر۲۰۰۷ هفته‌نامه جدید ACS با عنوان Chemical and Engineering
News به چاپ رسید، یک میکروسکوپ الکترونی که می‌تواند به ایجاد فیلم‌های
چهاربعدی از مولکول‌ها کمک کند، شاید پاسخ سوالات دانشمندان در زمینه‌های
مختلفی همچون شیمی، فیزیک، و زیست‌شناسی را داشته باشد.

در این مقاله، ریچل پتگویچ یکی از ویرایشگران C&EN ذکر می‌کند که این
میکروسکوپ که در موسسه فناوری کالیفرنیا قرار دارد، یک میکروسکوپ الکترونی
عبوری تغییریافته است که به یک لیزر فوق‌سریع متصل شده است.

نویسنده این مقاله بیان داشته است که این میکروسکوپ فوق‌سریع تنها
میکروسکوپی است که می‌تواند تصاویر چهاربعدی از مولکول‌ها (تغییرات ساختاری
سه‌بعدی در زمان) در حین تشکیل و تجزیه آنها بگیرد. این واکنش‌ها بسیار
سریع بوده (یک میلیاردیوم یک میلیونیوم یک ثانیه یا یک فمتوثانیه) و نمی‌توان
آنها را با استفاده از ابزارهای دیگر به صورت بلادرنگ مشاهده کرد.

احمد زویل شیمی‌دان Caltech رهبر این گروه تحقیقاتی در سال ۱۹۹۹ جایزه نوبل
شیمی را به دلیل مطالعات خود در زمینه واکنش‌های فوق‌سریع دریافت کرد.

زویل و همکارانش در حال بهبود میکروسکوپ فوق‌سریع خود برای گرفتن محدوده
وسیعی از تصاویر شامل جزئیات کل سلول‌ها می‌باشند. Caltech در حال مذاکره
با شرکت تولیدکننده این میکروسکوپ برای تجاری‌سازی این دستگاه و قرار دادن
آن در اختیار سایر دانشمندان می‌باشد.