استفاده از نانوذرات در پاک‌سازی جیوه

محققان دانشگاه واشنگتن با همکاری شرکت‌های خودرو‌سازی کریسلر و صنایع همگانی( آب . برق…) با استفاده از پس‌مانده رنگ کارگاه‌های خودرو‌سازی، موفق به کاهش مقدار انتشار جیوه کارخانه‌های تولید برق شدند.

محققان دانشگاه واشنگتن با همکاری شرکت‌های خودرو‌سازی کریسلر و صنایع
همگانی( آب . برق…) با استفاده از پس‌مانده رنگ کارگاه‌های خودرو‌سازی،
موفق به کاهش مقدار انتشار جیوه کارخانه‌های تولید برق شدند.

پیش از این طرح، محققان توانسته بودند تأثیر TIO2 بر جیوه را در مقیاس
آزمایشگاهی به اثبات برسانند، همچنین مشخص کردند که ترکیب دی اکسید
تیتانیوم نانوساختار می‌تواند تا ۹۵ درصد در حذف جیوه مؤثر باشد. آنها
دریافتند پس‌مانده رنگ جامد، حاوی TIO2 است که می‌تواند بدون تأثیر بر دیگر
فرایندهای کارخانه به‌منظور جلوگیری از انتشار جیوه مورد استفاده قرار گیرد.

در سال گذشته، شرکت کریسلر از پس‌مانده رنگ خودرو‌سازی‌ها به‌عنوان سوخت در
کارخانه آمرن استفاده کرد؛ این در حالی است که قبل از آن، سالانه بیش از یک
میلیون پوند از رنگ‌ها را به‌عنوان زباله دفن می کردند. امروزه از این طریق
می‌توان در مصرف بیش از ۷۵۰ تن زغال سنگ در سال صرفه‌جویی کرده، از ایجاد
جیوه هم در اثر سوختن زغال سنگ جلوگیری کنند .

هم‌اکنون با استفاده از پس‌مانده رنگ کارگاه‌های خودروسازی می‌توان حدود
۸۵۵ مگاوات برق تولید کرد که این میزان برابر با برق مصرفی سالانه ۷۰ خانه‌وار
است.