همایش فناوری‌نانو برای ساخت آینده پایدار

موسساتnamiO و SNNI (پیشگامی نانوساخت و نانومواد ایمن‌تر)، همایشی را با عنوان «فناوری‌نانو برای ساخت آینده پایدار» در ۱۰ و ۱۱ مارس ۲۰۰۸ در شرکت هولت پاکارد (HP) برگزار خواهند کرد.

موسسات imanO و SNNI (پیشگامی نانوساخت و نانومواد ایمن‌تر)، همایشی
را با عنوان «فناوری‌نانو برای ساخت آینده پایدار» در ۱۰ و ۱۱ مارس ۲۰۰۸ در
شرکت هیولت پاکارد برگزار خواهند کرد.

همچنان‌که فناوری‌نانو پیشرفت می‌کند سئوالات بسیاری در رابطه با اثرات
رایج نانومواد مهندسی شده بر روی محیط زیست و سلامتی مطرح می‌شود.

با توجه به این مسائل، ما چگونه می‌توانیم در مواجه با این عدم‌اطمینان‌ها
تصمیمات درستی اتخاذ کنیم؟

محورهای این همایش بر تحقیقات پیش‌تاز در فناوری‌نانو ، اثرات بالقوه زیست‌محیطی
و بیولوژیکی نانومواد و چگونگی استفاده از این دانش جدید برای توسعه
نانومواد سازگار با محیط زیست، متمرکز خواهد بود.