همایش ملی مواد نو در پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی به منظور ارتقاء دانش علمی کشور در زمینه مواد مهندسی جدید و نیز انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی محققین و متخصصین دانشگاهی و صنعتی کشور، اقدام به برگزاری همایش ملی مواد نو در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷ در محل سالن همایش‌های پژوهشگاه مواد و انرژی نموده است.

پژوهشگاه مواد و انرژی به منظور ارتقاء دانش علمی کشور در زمینه مواد
مهندسی جدید و نیز انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی محققین و متخصصین
دانشگاهی و صنعتی کشور، اقدام به برگزاری همایش ملی مواد نو در تاریخ ۲۱ تا
۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷ در محل سالن همایش‌های پژوهشگاه مواد و انرژی نموده است.

لذا از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی دعوت می شود
تا ضمن مشارکت فعال، آخرین دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی خود
را در زمینه‌های مختلف مرتبط با مواد نو در این همایش ارائه دهند. مهمترین
اهداف برگزاری این همایش فراهم ساختن زمینه مناسب برای ارائه آخرین
دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در زمینه تولید، شناخت، کاربرد و
بررسی ویژگی‌های مواد نو مهندسی، شناخت توانایی‌های علمی، پژوهشی و صنعتی
کشور و تقویت ارتباط میان دانشگاهها و صنایع و مراکز علمی پژوهشی، بررسی
پیرامون آینده و چشم‌انداز مواد مهندسی جدید در ایران و جهان و ایجاد زمینه
مناسب برای برگزاری همایش‌های مشترک میان انجمن‌های علمی و صنایع کشور است.

همایش در برگیرنده تمام موضوعات مرتبط با مواد نو مهندسی می‌باشد. با این
وجود موضوعات زیر دارای اهمیت بیشتری است:

۱ – مواد و ساختارهای نانو
۲ – مواد زیستی (بیو مواد)
۳ – مواد هوشمند و حافظه دار
۴ – تکنولوژی سطح و لایه‌های نازک
۵ – فلزات گرانبها و نادر
۶ – تولید مواد نو در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی
۷ – بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای تولید مواد جدید
۸ – مدل سازی محاسباتی مواد نو
۹ – شبیه سازی فرآیندهای نوین تولید مواد
۱۰ – سایر موضوعات وابسته

از کلیه علاقه مندان به ارائه مقاله دعوت می شود تا مقالات خود را مطابق
دستورالعمل تهیه مقالات که در پایگاه اینترنتی همایش www.newmaterials.ir موجود است، ارسال نمایند.

مقالات ارسال شده باید دربرگیرنده یافته‌های نو و حاصل کارهای پژوهشی اصیل
و مفید برای جامعه‌های علمی و صنعتی کشور بوده و پیش از این در مجله یا
کنفرانس علمی دیگری ارائه نشده باشد.

پذیرش قطعی مقالات مستلزم دریافت مقاله کامل و تایید داوران است. مقالات
پذیرفته شده در یک مجموعه به صورت کتاب و لوح فشرده ارائه خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترتی همایش
www.newmaterials.ir مراجعه نمایند.