سمینار کاربرد فناوری‌های نو در آموزش و پرورش

سمینار کاربرد فناوری‌های نو در آموزش و پرورش، روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با حضور کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سالن شماره ۳ سینما فلسطین برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمینار، کمک به تبیین نقاط ورودی فناوری‌های نوین به برنامه درسی دانش آموزان اعلام شده است.

سمینار کاربرد فناوری‌های نو در آموزش و پرورش، روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه
۱۳۸۶ با حضور کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سالن شماره
۳ سینما فلسطین برگزار خواهد شد.

در این سمینار چند تن از پژوهشگران،‌ استادان و صنعتگران فعال در زمینه
فناوری‌های نانو و بیو سخنرانی خواهند کرد.

هدف از برگزاری این سمینار، کمک به تبیین نقاط ورودی فناوری‌های نوین به
برنامه درسی دانش آاموزان اعلام شده است.

در حاشیه این سمینار، نمایشگاهی از دستاوردهای برخی از شرکت‌های تولیدی در
زمینه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۲۷۳۴۸ تماس حاصل نمایید.