به‌روزرسانی پیشگامی ملی فناوری‌نانو در آمریکا با توجه به ملاحظات جدید

با توجه به ماهیت پویای حوزه فناوری‌نانو، دولت ایالات متحده آمریکا هر سه سال یک بار برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی این کشور را به‌روز می‌کند.

با توجه به ماهیت پویای حوزه فناوری‌نانو، دولت ایالات متحده آمریکا هر سه
سال یک بار برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی این کشور را به‌روز می‌کند.

یک برنامه راهبردی جدید برای به‌روز رسانی پیشگامی ملی فناوری‌نانو(NNI) از
سوی کمیته بین سازمانی علوم، فناوری و مهندسی نانومقیاس (NSET) ـ که یکی از
کمیته‌های علوم و فناوری ملی است ـ با حمایت اداره هماهنگی ملی فناوری‌نانو(NNCO)
منتشر شده‌است.
برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۷؛ چشم‌انداز، اهداف
کلان و اولویت‌های NNI را تشریح می‌کند. برخی از اهداف این برنامه عبارتند
از:
تضمین رشد مزایای اقتصادی ایالات متحده آمریکا؛
بهبود کیفیت زندگی شهروندان این کشور؛
حفظ پیشگامی جهانی این کشور در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو.
به گفته تیگو، مدیر NNCO، با توجه به ماهیت پویای حوزه فناوری‌نانو، بررسی
دوره‌ای برنامه راهبردی NNI ضروری است.
طبق قانون تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در قرن ۲۱ ـ که در سال ۲۰۰۳ تدوین شد
ـ برنامه‌ریزی شده‌است تا برنامه راهبردی NNI هر سه سال یک بار به‌روز شود.
برنامه فعلی به‌روزشده که اخیراً منتشر شده‌است جایگزین برنامه دسامبر ۲۰۰۴
خواهد شد.
این برنامه راهبردی خلاصه‌ای از NNI را برای عامه مردم بیان کرده و تحقق
چشم‌انداز NNI را با ارائه رهنمودهایی برای رهبران مؤسسات، مدیران برنامه‌ها
و جامعه تحقیقاتی در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
تسهیل می‌کند.
به گفته تیگو برخی از داده‌هایی که برای به‌روز رسانی NNI استفاده شده‌است
عبارتند از:
بررسی NNI به‌وسیله کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری؛
بررسی NNI به‌وسیله کمیته تحقیقاتی ملی آکادمی‌های ملی.
هر دو کمیته بعد از بررسی NNI پیشنهادهایی را برای بهبود راهبردهای NNI و
بهبود عملکرد آن ارائه کردند.
همچنین NNI با برگزاری کارگاه‌های موضوعی که در آن متخصصان صنعت،
دانشگاهیان و دولت‌مردان شرکت می‌کردند، پیشنهادهای تحقیقاتی برای حوزه‌های
کاربردی صنعت با توجه به ملاحظات اجتماعی فناوری‌نانو و راهبردهای توسعه
اقتصادی این فناوری ارائه دادند.