معرفی کتاب_نانوساختارهای زیست‌پزشکی

عنوان کتاب: Biomedical Nanostructures
نویسنده(گان) : Kenneth Gonsalves، Craig Halberstadt، Cato T. Laurencin، Lakshmi Nair
شماره شابک: ۰۴۷۱۹۲۵۵۲۷
انتشارات: Wiley-Interscience
در این کتاب نحوه استفاده از مزایای مواد نانومقیاس در طراحی و ساخت وسایل پزشکی، ارائه شده‌است، همچنین کاربردهای بالینی مختلفی که با استفاده از مواد نانومقیاس امکان‌پذیر است (از قبیل انتقال دارو، تشحیص بیماری و درمان سرطان، را معرفی شده‌اند.

عنوان: Biomedical Nanostructures
نویسنده(گان) : Kenneth Gonsalves، Craig Halberstadt، Cato T. Laurencin، Lakshmi
Nair
شماره شابک: ۰۴۷۱۹۲۵۵۲۷
تعداد صفحات: ۵۰۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-Interscience
 

در این کتاب نحوه استفاده از مزایای مواد نانومقیاس در طراحی و ساخت وسایل پزشکی،
ارائه شده‌است، همچنین نویسندگان آن کاربردهای بالینی مختلفی که با استفاده از مواد
نانومقیاس امکان‌پذیر است(از قبیل انتقال دارو، تشحیص بیماری و درمان سرطان، را
معرفی کرده‌اند. علاوه بر این، فصل مشترک بین مواد نانومقیاس و میکرون برای توسعه
کاربردهایی از قبیل مهندسی بافت این کتاب را نویسندگان آن مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار داده‌اند. در انتها نیز ساز و کارهای برهم‌کنش سلول‌ها با مواد موجود در
سطح با استفاده از مواد بر پایه فناوری‌نانو، و روش‌های مشخصه‌یابی، مورد بررسی
قرار گرفته‌است.
از میان سرفصل‌های کلیدی پوشش داده‌شده به‌وسیله این کتاب می‌توان به کاربرد فناوری‌نانو
در موارد زیر اشاره کرد: ترمیم بافت، مهندسی زیست‌مولکولی، برهم‌کنش لیگاند- گیرنده،
برهم‌کنش سلول- مواد زیستی، نانومواد در تشخیص بیماری، انتقال دارو، مهندسی و ساخت
در مقیاس نانو و میکرو.
علاوه بر موارد مذکور، مثال‌های متعدد و روشنی در فصل‌های مختلف کتاب وجود دارد که
راهنمای خوبی برای فهم مسائل مرتبط با شیمی و فرایندهایی است که در طراحی و توسعه
مواد نانومقیاس در وسایل زیست‌پزشکی مطرح هستند. هر فصلی با مقدمه‌ای شروع شده و در
انتها با نتیجه‌گیری و ارائه نتایج کلیدی خاتمه پیدا می‌کند. علاوه بر این، مراجع
موجود در انتهای هر فصل به خواننده کمک می‌کند تا تحقیقات خود را در زمینه مورد
نظرشان، توسعه دهند.
به طور خلاصه، این کتاب به محققان زیست‌پزشکی و مهندسی کمک می‌کند تا پدیده‌های
فیزیکی رخ‌داده در مقیاس نانو را درک و از آن برای طراحی و ساخت وسایل جدید بر پایه
سلول برای کاربردهای گسترده استفاده کنند.
فهرست مطالب:
بخش اول- ساخت نانوساختارها؛
بخش دوم- فصل مشترک نانو- بیو؛
بخش سوم- کاربردهای بالینی نانوساختارها.