معرفی کتاب_ابزارهای مشخصه‌یابی نانوسیستم‌ها در علوم زیستی

عنوان: Nanosystem Characterization Tools in the Life Sciences
نویسنده(گان): Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۸۳۴
انتشارات: Wiley-VCH
این کتاب به‌طور جامع به مشخصه‌یابی نانومواد در زیست‌شناسی یا محیط‌های فیزیولوژیکی و کاربردهای زیست‌پزشکی آنها، به‌خصوص در پزشکی، مراقبت از سلامت و داروسازی پرداخته‌است.

عنوان: Nanosystem Characterization Tools in the Life Sciences
نویسنده(گان): Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۸۳۴
تعداد صفحات: ۴۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Wiley-VCH
 

این اولین کتابی است که به‌طور جامع به مشخصه‌یابی نانومواد در زیست‌شناسی یا محیط‌های
فیزیولوژیکی و کاربردهای زیست‌پزشکی آنها، به‌خصوص در پزشکی، مراقبت از سلامت و
داروسازی پرداخته‌است. این کتاب همه روش‌‌های مهم پروبی(رزونانس هسته و اسپین
الکترون، پراکندگی نور، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و رامان، میکروسکوپ نیروی اتمی،
رزونانس مغناطیسی، توموگرافی (پرتونگاری مقطعی)، روش‌های اشعه X و اندازه‌گیری
میکروبالانس اتصال‌های آنتی‌بادی) را دربرمی‌گیرد.
این کتاب برای محققان رشته‌های شیمی زیستی، زیست‌شناسی، شیمی، علوم و مهندسی مواد،
به علاوه همه کسانی که در صنایع داروسازی و شیمی یا مؤسسات، تحقیقاتی مرتبط با
زمینه‌های مورد اشاره را در دست دارند، بسیار مفید بوده، از اهمیت خاصی برخوردار
است.
فهرست مطالب:
۱ – تصویربرداری فلوئورسانس در زیست‌پزشکی با استفاده از نانوپروب ها؛
۲ – مشخصه‌یابی سیستم‌های نانومقیاس در زیست‌شناسی با استفاده از روش‌های میکروسکوپ
پروب روبشی؛
۳ – مشخصه‌یابی میکروبالانس‌های بلور کوارتز نانوساختار چیده‌شده در زیست‌حسگرها؛

۴ – روش‌های مشخصه‌یابی NMR – مورد استفاده در حامل‌های نانومقیاس در داروسازی؛
۵ – مشخصه‌یابی خواص نانو در پلیمرهای زیستی با استفاده از پراکندگی اشعه X با
زاویه کم، میکروسکوپ الکترونی و مدل‌سازی؛
۶ – مشخصه‌یابی درجای نانوذرات دارویی با استفاده از اسپکتروسکوپی FTIR؛
۷ – مشخصه‌یابی سیستم‌های انتقال دارو نانومقیاس با استفاده از رزونانس اسپین
الکترون(ESR)؛
۸ – اسپکتروسکوپی جذب و نشر اشعه X درعلوم نانو و علوم زیستی؛
۹ – بعضی از پیشرفت‌های جدید و چالش‌های موجود در زیست‌شناسی و مشخصه‌یابی مواد
زیست‌پزشکی؛
۱۰ – میکروسکوپ پراکندگی نور دینامیک؛
۱۱ – روش‌های پراکندگی اشعه X برای مشخصه‌یابی نانوسیستم‌ها در علوم زیستی