سرمایه گذاری در زمینه مطالعه داروی مبتنی بر نانولوله های کربنی

وزارت دفاع آمریکا با انجام مطالعه ای ۹ ماهه توسط دانشمندان و شیمیدانهای دانشگاه رایس در مرکز پزشکی تگزاس جهت ارزیابی امکان پیشگیری از مرگ افراد در معرض تشعشع حاد، موافقت کرده و برای انجام آن سرمایه گذاری کرده است.

وزارت دفاع آمریکا با انجام مطالعه ای ۹ ماهه توسط دانشمندان و شیمیدانهای
دانشگاه رایس در مرکز پزشکی تگزاس جهت ارزیابی امکان پیشگیری از مرگ افراد
در معرض تشعشع حاد، موافقت کرده و برای انجام آن سرمایه گذاری کرده است.

این موافقتنامه بعد از تحصیل نتایج اولیه که نشان داد داروی مذکور ۵۰۰۰
برابر بیشتر از داروهای موجود باعث کاهش عوارض تشعشع حاد میشود، صورت گرفت.

به گفته یکی از این محققان، اکثر افرادی که در معرض تشعشع حاد قرار می
گیرند در طی ۳۰ روز از بین می روند که آن هم به دلیل خاصیت رادیواکتیویته
اولیه نیست بلکه بخاطر تخریبی است که در سیستم ایمنی ، دستگاه گوارش و سایر
نقط بدن ایجاد می کنند در این صورت، ایده آل این است که دارویی ساخته شود
که در طی ۱۲ ساعت بعد از تابش تجویز شده و از مرگ افراد در اثر آن جلوگیری
کند.

مرکز تحقیقات پیشرفته دفاعی (DARPA) مبلغ ۵۴۰٫۰۰۰ دلار جهت این پروژه ۹
ماهه سرمایه گذاری کرده است تا مطالعات این دارو که به نام (NTH)
Nanovector Trojan Horse
نامیده شده است انجام شود. این دارو از نانو لوله
های کربن تک دیواره ساخته شده است برای ساخت NTH، محققان نانو لوله ها را
بوسیله دو ماده محافظ غذایی رایج که آنتی اکسیدان نیز هستند بنام های BHT و
BHA و مشتقات آنها روکش کردند. به همان دلایلی که BHA,BHT محافظهای خوب
غذایی میباشند و قادرند رادیکالهای آزاد را جذب کنند ، کاندیدهای مناسبی
برای کاهش عوارض ناشی از تابش اشعه های یونیزان میباشند.

در مطالعات اولیه مشخص شد که موشهایی که در معرض تابشهای کشنده اشعه
یونیزان قرار گرفته اند و قبل از آن داروی NTH دریافت کرده بودند بیشتر از
معمول مقاومت نشان دادند. به گفته یکی از محققان، نتایج اولیه بسیار
امیدوار کننده بودند و به همین دلیل DARPA در این پروژه سرمایه گذاری کرد و
زمان بسیار محدودی جهت انجام آن معین ساخت ۹ ماه زمان بسیار کمی برای انجام
یک مطالعه علمی و دانشگاهی در این نوع است ولی بدلیل اینکه بسیار علاقه مند
به نتایج شده بودند تمایل داشتند هیچ وقتی از دست نرود.

در گام بعدی محققان بدنبال این هستند تا دریابند آیا داروی جدید توانایی
کاهش عوارض جانبی ناشی از اشعه درمانی در جریان درمان سرطان ها را دارد یا
خیر؟