زمان و مکان برگزاری اولین همایش بین‌المللی زئولیت تغییر یافت

زمان برگزاری اولین همایش بین‌المللی زئولیت از اسفند ماه ۱۳۸۶ به اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ تغییر یافت. این همایش در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌گردد.

زمان برگزاری اولین همایش بین‌المللی زئولیت از اسفند ماه ۱۳۸۶ به اردیبهشت
ماه ۱۳۸۷ تغییر یافت. این همایش در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت در دانشگاه
امیرکبیر برگزار می‌گردد.

“روش های سنتز” ، “اصلاح، جانشینی هم ریختی” “روش‌های شناسایی” ، ”
کاربردهای کاتالیستی” ، ” کاربرد زئولیت‌ها در شوینده‌ها و صنایع” ، ”
کاربردهای جذبی و جداسازی” ،”غشاهای زئولیتی”، “نانو زئولیت‌ها”، “مطالعات
مدل‌سازی و شبیه‌سازی” و “زئولیت‌های طبیعی” از جمله محورهای برگزاری این
همایش است.

آخرین مهلت ارسال مقالات ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ می باشد.

علاقه مندان جهت شرکت در همایش می‌توانند با شماره ۸۸۳۳۴۷۰۷ تماس بگیرند.