برترین‌های فناوری نانوی ایران امشب معرفی می‌شوند

برترین‌های فناوری نانوی ایران سه شنبه شب، ۷ اسفند ۱۳۸۶ معرفی و مورد تجلیل قرار می‌گیرند.
در دومین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، افراد و نهادهای برتر برحسب فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ معرفی می‌شوند. مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند.
برترین‌های این جشنواره به شرح زیر هستند:

برترین

برترین‌های فناوری نانوی ایران سه شنبه شب، ۷ اسفند ۱۳۸۶ معرفی و مورد تجلیل قرار می‌گیرند.
در دومین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، افراد و نهادهای برتر برحسب فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ معرفی می‌شوند. مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند.
برترین‌های این جشنواره به شرح زیر هستند:
  1. ۱۰ نفر محقق برتر کشور
  2. محقق جوان برتر
  3. سه مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی برتر
  4. سه آزمایشگاه برتر
  5. یک مرکز رشد برتر
  6. یک رسانه برتر
  7. یک پایان نامه برتر
محل برگزاری جشنواره:
 سالن همایش‌های کتابخانه ملی
زمان :
سه شنبه ۷/۱۲/۱۳۸۶ ساعت ۱۸ تا ۲۱