ساخت نانوذرات مغناطیسی برای تشخیص و حذف سریع باکتری‎های مضر

پژوهشگران Ohio، ساخت نانوذرات مغناطیسی را گزارش کردند که توانایی قابل قبولی برای تشخیص و حذف سریع
E-coli، سیاه زخم و باکتری‎های مضر دیگر را دارند. مطالعات تئوری نشان می‎دهد که این نانوذرات می‎توانند باکتری
E-coli را در پنج دقیقه تشخیص داده، ۸۸ درصد از آن را حذف کنند.

پژوهشگران Ohio، ساخت نانوذرات مغناطیسی را گزارش کردند که توانایی قابل
قبولی برای تشخیص و حذف سریع E-coli، anthrax و باکتری‎های مضر دیگر را
دارند. مطالعات تئوری نشان می‎دهد که این نانوذرات می‎توانند باکتری E-coli
را در پنج دقیقه تشخیص داده، ۸۸ درصد از آن را حذف کنند.

این مطالعه در مجله Journal of American Chemical Society چاپ شده‌است.

حوادث آتی در تولید آلودگی‎های محیطی و حملات بیوتروریستی، نیازی ضروری
برای دستیابی به روش‌های موثرتر و سریع‌تر جهت تشخیص آلودگی‎‎های باکتریایی
را ایجاد کرده‌است؛ بدین ترتیب Xuefei Huang و همکارانش یک گلیکونانوذره
مغناطیسی(MGNP) ابداع کردند که ترکیب منحصربه‌ فردی از نانوذرات مغناطیسی
با قندهاست و به‌دلیل وجود قند(کربوهیدرات‌ها) می‎تواند بر سطوح سلولی
بسیاری از باکتری‌ها بچسبد.

این دانشمندان گروهی از باکتری‌های E.coli را در معرض نانوذرات مغناطیسی
پوشش داده‌شده با قند قرار دادند تا میکروب‌ها را علامت‎گذاری کنند. در
نتیجه آنها به‌آسانی به‌وسیله ابزارهای مغناطیسی مشخص و حذف شدند.
پژوهشگران از این ذرات برای تشخیص سه نوع مختلف از باکتری E.coli هم
استفاده کردند. این اولین بار است که نانوذرات مغناطیسی برای تشخیص، تمایز
و کیفیت سلول‌های E.coli، مورد استفاده قرار می‎گیرند.