استفاده از نانواستوانه ها برای از بین بردن تومورها

گروهی تحقیقاتی از دانشگاه فلوریدا نشان داده اند که قراردادن تا ۸۰ آپتامر بر روی نانو استوانه ای منفرد طلا یا نقره باعث افزایش قدرت اتصال آپتامتر به میزان ۲۶ برابر حالت اولیه میشود. به کمک آپتامرهای رنگدار شده محققان توانستند ماده شناساگر سرطان ها را بسازند که تابش فلورسانس آن ۳۰۰ برابر آپتامر های منفرد رنگدار شده است.

آپتامرها قطعات کوچکی از DNA یا RNA می باشند که همچون آنتی بادی ها عمل
کرده و نتایج قابل توجهی در هدف گیری تومورها جهت هدایت هدفمند نانوذرات به
تومورها از خود نشان داده اند. توانایی آنها در شناسایی و اتصال به
مولکولهای خاص تومورها کاملاً پذیرفته شده است ولی نیرویی که معمولاً با آن
به مولکولهای هدف متصل می شوند تا بتوان از آن به عنوان یک ماده موثر جهت
استفاده در مصارف پزشکی استفاده کرد، ناکافی می باشد.

گروهی تحقیقاتی از دانشگاه فلوریدا نشان داده اند که قراردادن تا ۸۰ آپتامر
بر روی نانو استوانه ای منفرد طلا یا نقره باعث افزایش قدرت اتصال آپتامتر
به میزان ۲۶ برابر حالت اولیه میشود. به کمک آپتامرهای رنگدار شده محققان
توانستند ماده شناساگر سرطان ها را بسازند که تابش فلورسانس آن ۳۰۰ برابر
آپتامر های منفرد رنگدار شده است.

در مطالعات قبلی این افراد آنها نشان دادند که از آپتامرهای دارای نانوذرات
مغناطیسی برای جداسازی سلولهای سرطانی از مخلوطی از سلولهای سالم و سرطانی
می توان استفاده کرد.

در مطالعه حاضر آنها کاربردهای هدف گیری آپتامرها را با کشف خود بدینگونه
که تعداد زیاد آپتامرها بر روی سطح یک نانو استوانه بطور قابل توجهی باعث
افزایش قابلیت اتصال آنها از طریق اثر هم افزایی می شود، افزایش دادند.

اثر هم افزایی شبیه آن چیزی است که در بسیاری از لوازم مصرفی همچون کفشها
بصورت حلقه و قلاب جهت چسباندن دیده میشود. اگر اتصال بین حلقه و قلاب با
آپتامر و ملکول هدف آن مختل شود سایر اتصالات همچنان این ارتباط را حفظ می
کنند این یافته نشان می دهد که حتی آپتامرها که به بصورت ضعیف متصل می شوند
می توانند به عنوان نانو ذره ای هدف گیرنده مخصوصاً در خصوص سرطان ها
کاربرد داشته باشند.

در حقیقت بکارگیری چندین آپتامر با خصوصیات اتصالی ضعیف باعث کاهش اتصالهای
غیر اختصاصی نانوذرات هدف یا نانو استوانه ها به سلولهای سالم و کاهش عوارض
دارو می گردد. نتایج این مطالعه در Journal of Analytical Chemistry منتشر
شده است.