دستاورد تحقیق جدید دانشمندان تایوانی در فناوری‌نانو

گروهی از دانشمندان تایوانی اخیراً به روشی برای همبند کردن مولکول‌های شبه روتاکسان و روتاکسان دست یافته و توانسته‌اند آنها را به‌صورت زنجیره‌وار به هم متصل کنند.

گروهی از دانشمندان تایوانی اخیراً به روشی برای همبند کردن مولکول‌های شبه
روتاکسان و روتاکسان دست یافته و توانسته‌اند آنها را به‌صورت زنجیره‌وار
به هم متصل کنند.

آنها این مولکول‌ها را همانند گل‌های آفتابگردانی می‌دانند که با ایجاد
سوراخی در ساقه، از داخل هم عبور داده شده، یک زنجیره را تشکیل داده باشند؛
به این ترتیب که یک واحد مونومری دارای پیوند هیدروژنی، دهنده(به منزله
ساقه گل آفتابگردان) را از درون یک ماکرومولکول گیرنده دارای پیوند
هیدروژنی(به منزله سوراخی که روی ساقه گل دیگر ایجاد شده) عبور دادند. در
این روش گروه دی آلکنیل سیکلوپروپان واقع در انتهای این مولکول‌ها
نیز(همانند سر گل آفتابگردان که از سوراخ عبور نمی‌کند) عمل می‌کند و در
دمای بالا برآمده شده، به‌صورت عامل نگهدارنده این ترکیب عمل می‌کند.

در مرحله بعد این ساختار واحد با انجام خودآرایی، به یک زنجیره به هم
پیوسته مولکولی تبدیل می‌شود. دانشمندان تایوانی با کمک گرفتن از روش‌های
کروماتوگرافی و پرتو ایکس دریافتند که شکل مشاهده‌شده کاملا ًبا ساختار
نظری پیش‌بینی‌شده برای این زنجیره تطابق دارد و یک زنجیره دیمری، چرخه‌ای
با آنتروپی مناسب تشکیل می‌دهد.

برای غلبه بر این آنتروپی و تشکیل زنجیره‌های مولکولی بزرگ‌تری از این نوع،
این دانشمندان از مونومرهایی با ساختار صلب بهتر ـ که تمایلی به
دیمریزاسیون نداشتند ـ استفاده نمودند و امیدوارند در آینده بتوان با این
روش انواع دیگری از زنجیره‌های مولکولی آفتابگردانی و همبند‌های پلییمری را
ساخت. این زنجیره‌ها در آینده کاربردهای زیادی در ابزارهای نانوالکترونیکی
خواهند داشت و می‌توان از آنها به‌عنوان محرک و سوئیچ‌های مولکولی استفاده
نمود.