نخستین سمینار کشوری نانو شبیه سازی زیستی

نخستین سمینار کشوری نانو شبیه سازی زیستی توسط مرکز آموزش و پژوهش نانوپزشکی بیمارستان شریعتی (NERC) در تاریخ ۵ شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۶ در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می شود.

سمینار یک روزه نانو شبیه سازی زیستی توسط مرکز آموزش و پژوهش نانوپزشکی
بیمارستان شریعتی (NERC) برگزار می گردد.

در این سمینار که با هدف گسترش دانش شبیه سازی زیستی به عنوان “شاخه سوم
پژوهش” در تاریخ ۵ شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۶ در تالار امام بیمارستان امام
خمینی (ره) برگزار می شود، اساتیدی چون دکتر رفیعی تبار، دکتر جمالی، دکتر
غریب زاده، دکتر لهراسبی و دکتر سرداری حول محورهای مقدمات شبیه سازی زیستی،
روش های شبیه سازی و کاربردهای

In Silico سخنرانی خواهند کرد.

لازم به ذکر است که شرکت در سمینار مستلزم ثبت نام اینترنتی می باشد که از
اول تا ۱۲ اسفند ماه از طریق وب سایت سمینار به نشانی
www.nanobiosimulation.com
صورت می گیرد.

نشانی دبیرخانه سمینار: تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان استاد نجات
اللهی – خیابان صارمی شرقی – نبش بشارت – پلاک ۲۲

تلفکس: ۸۸۸۰۰۱۷۷-۲۱-۹۸+