فناوری نانو در ایران الهام بخش در منطقه است

دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم تجلیل از برترین های فناوری نانو، جریان فناوری نانو در کشور را مصداق الهام بخشی در منطقه دانست.
ایشان در این مراسم که سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیت های محققان کشورمان در حوزه فناوری نانو، این تلاش ها را مایه افتخار جامعه دانستند.

دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم تجلیل از
برترین های فناوری نانو، جریان فناوری نانو در کشور را مصداق الهام بخشی در
منطقه دانست.

ایشان در این مراسم که سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ برگزار شد، ضمن تقدیر از
فعالیت های محققان کشورمان در حوزه فناوری نانو، این تلاش ها را مایه
افتخار جامعه دانستند.

دکتر واعظ زاده با اشاره به جایگاه نخست ایران در میان کشورهای اسلامی در
زمینه تولید علم در فناوری نانو، ابراز داشت کشور ما نه تنها از نظر آمار و
ارقام به چشم انداز بیست ساله در حوزه فناوری نانو رسیده است، بلکه یکی
دیگر از اهداف مندرج در سند چشم انداز،یعنی الهام بخشی نیز در زمینه فناوری
نانو محقق شده است.

ایشان نوع نگاه دانشمندان کشورهای اسلامی به ایران را مصداقی از الهام بخش
بودن جمهوری اسلامی ایران دانست.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با برنامه های دولت، این
موفقیتها در سایر زمینه ها نیز تکرار شود