همایش تهدیدها و فرصت‌های فناوری‌نانو در اروپا

پارلمان اروپا در ۵ مارس سال جاری میلادی در بروکسل سمیناری با عنوان «فرصت‌ها و تهدیدهای فناوری‌نانو؟ چه کسی مسئول سیاست‌گذاری در این فناوری پیش‌تاز است؟»، برگزار خواهد کرد.

پارلمان اروپا در ۵ مارس سال جاری میلادی در بروکسل سمیناری با عنوان
«فرصت‌ها و تهدیدهای فناوری‌نانو؟ چه کسی مسئول سیاست‌گذاری در این فناوری
پیش‌تاز است؟»، برگزار خواهد کرد.

فناوری‌نانو به سرعت در دنیا رشد می‌کند. کشورهایی مانند ایالات متحده
آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام
می‌دهند. نقش‌آفرینان جدیدی مانند چین و هند نیز در حال پیوستن به این
کشورها هستند.

به گفته کارشناسان فناوری‌نانو همانند سایر فناوری‌های جدید دربرگیرنده بیم
و امید فراوانی است. طرفداران این فناوری پیش‌بینی می‌کنند که فناوری‌نانو
در صنایع ساختمان‌سازی، کالاهای مصرفی و سلامتی تحول ایجاد خواهد کرد.
مخالفان این فناوری نیز سناریوهای مخوفی از ربات‌های نانومقیاس خودتکثیر
شونده و بحران‌های جدید ارائه می‌کنند.

سیاست‌گذاران به خاطر فقدان ابزارهای مناسب برای به چالش کشیدن این
استدلالات نسبت به ریسک‌های این فناوری نگرانند.

در پاسخ به این چالش‌ها، پارلمان اروپا در همایشی در۵ مارس سال جاری
میلادی، در مورد فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری بحث خواهد کرد. این همایش
به تصمیم‌گیری‌های پارلمان اروپا در زمینه فناوری‌های نوظهور کمک خواهد
کرد.