استفاده از نانو ساختارها به عنوان حاملهای بتاکاروتن در نوشیدنی ها

از بتاکاروتن در غذاها و نوشیدنی ها به عنوان ماده ای رنگ دهنده و سلامتی بخش استفاده میشود و با مطالعه صورت گرفته امکان پایدار کردن آن با حاملهای نانو ممکن شده است. محققات آلمانی به کمک حاملهای چرب نانو ساختار توانستند کاروتنوئید که به صورت طبیعی در آب نا محلول است را در نوشیدنی ها توزیع و پایدار سازند کاری که در حقیقت هم اکنون در صنایع آرایشی و داروسازی در حال انجام است.

از بتاکاروتن در غذاها و نوشیدنی ها به عنوان ماده ای رنگ دهنده و سلامتی
بخش استفاده میشود و با مطالعه صورت گرفته امکان پایدار کردن آن با حاملهای
نانو ممکن شده است. محققات آلمانی به کمک حاملهای چرب نانو ساختار توانستند
کاروتنوئید که به صورت طبیعی در آب نا محلول است را در نوشیدنی ها توزیع و
پایدار سازند کاری که در حقیقت هم اکنون در صنایع آرایشی و داروسازی در حال
انجام است.

به گفته یکی از محققان فرمولاسیون بتاکاروتن ذرات کولوئیدی چربی در نمونه
های چربی در آب روش مناسبی برای وارد کردن این ماده به سیستم های مبتنی بر
آب است. کلیه ذرات مورد استفاده در این مطالعه متوسط اندازه ذره ای در حدود
۳۰۰ نانومتر بعد از ۹ هفته نگهداری در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و ۳۰ هفته
نگهداری در دمای بین ۸-۴ درجه سانتیگراد دارا بوده‌اند.

بعلاوه مشخص شد که توکوفرول (ویتامینE ) باعث افزایش محافظت بتاکاروتن در
برابر تخریب می شود و در صورت عدم استفاده از آن، بتاکاروتن دارای پایداری
کمی در محلول می باشد. این محققان در نظر دارند کارایی سیستم های نانو ذره
حاوی بتاکاروتن با سایر سیستم های توزیعی و فناوریهای دیگر مقایسه کنند.
علاوه بر آن قرار است که پایداری بتاکاروتن درانواع مختلف نوشیدنی ها همچون
شیر و نوشابه های گازدار نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

نتایج این مطالعه در مجله Journal of Food Science منتشر شده است.