روشی ساده برای ساخت مواد فوتونیک

دانشمندان چینی روش ساده‎ای برای ساخت ساختارهای بلورین خیلی منظم از یک پلیمر مخلوط پیدا کردند. روش جدید می‎تواند به ساخت ارزان‌تر مواد فوتونیک مورد استفاده در لیزر و پوشش‌های نامرئی منجر شود.

دانشمندان چینی روش ساده‎ای برای ساخت ساختارهای بلورین خیلی منظم از یک
پلیمر مخلوط پیدا کردند. روش جدید می‎تواند به ساخت ارزان‌تر مواد فوتونیک
مورد استفاده در لیزر و پوشش‌های نامرئی منجر شود.

محققان دانشگاه فودان چین از یک فرایند پلیمر شدن دومرحله‎ای استفاده
کردندکه خیلی ساده‎تر از روش‌های لیتوگرافی مورد استفاده در ساخت بلورهای
فتونیک امروزی است. آنها دانه‎های پلیمری به اندازه μ ۱ را به محلولی حاوی
کوپلیمر سه‎جزئی ـ‌که به تشکیل بلورهای مکعب مرکز پر(FCC) کمک می‎کند ـ
اضافه کردند.

هنگامی که مجموعه دانه‎های ریز جمع‌شده تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد گرم شدند، به
شکل ذرات دوازده وجهی لوزی‌شکل و در قالب یک شبکه متراکم و منظم درآمدند که
دارای خواص فتونیک است.

مواد فوتونیک به‌دلیل داشتن مناطق متناوبی که ثابت دی‎الکتریک آنها، به‌ترتیب
بالا و پایین است جریان نوری را که از میان آنها حرکت می‎کند، تغییر می‎دهند.
یک نمونه دیده‌شده در طبیعت، عقیق است که تغییر رنگ آن به‌دلیل ساختار
نانویی آن است، نه باندهای جذبی که در بیشتر جواهرات وجود دارند.

Dongyuan Zhao، استاد دانشگاه فودان و نویسنده مقاله، می‎گوید:” این ذرات
پلی‎هیدرال به‌طور اتفاقی کشف شدند. در اصل ما قصد داشتیم با استفاده از
میکروکره‎های پلیمری و یک کوپلیمر سه‎جزئی به‌عنوان قالب، کربن متخلخل
ماکرو/ مزو بسازیم. ولی با تعجب دریافتیم که ساختاری متشکل از ذرات پلی‎هیدرال
منظم به جای نوع کروی تشکیل شده‌است.”