رقابت ۶۱ میلیون یورویی به منظور ایجاد نوآوری در فناوری نانو

وزارت علوم و نوآوری آلمان در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۸ در شهر دورتموند ،رقابتی به ارزش ۶۱ میلیون یورو به منظور ایجاد نوآوری در فناورری نانو برگزار کرد. وزارت نوآوری هدف از این رقابت را ایجاد ابتکار در تحقیقات و پیشرفت پروژها در فناوریهای میکرو و نانو اعلام کرده است.

وزارت علوم و نوآوری آلمان در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۸ در شهر دورتموند، رقابتی
به ارزش ۶۱ میلیون یورو به منظور ایجاد نوآوری در فناورری نانو برگذار کرد.

هدف از این رقابت، ایجاد ابتکار در تحقیقات و پیشرفت پروژه ها در فناوری
های میکرو و نانو اعلام شده است. در طی این رقابت پروفسور اندراس پینکوارت
وزیر نوآوری آلمان، سیاستهای کشورش را در زمینه فناوری نانو تشریح کرد. وی
معتقد است که امروزه این فناوری ها جزو بخش لاینفک زندگی ما شده است ،بطوری
که فناوری نانو از کامپیوترهای لب تاپ گرفته تا کرم های ضد آفتاب و فناوری
میکرو در گوشیهای همراه و دوربین ها و اعضای مصنوعی سازگار تر با بدن بکار
میروند.

بیش از۸۰۰ محقق و مصرف کننده تجاری در این رقابت شرکت کردند و اطلاعات و
تجربیاتشان را در زمینه محصولات تجاری در اختیار یکدیگر قرار دادند. این
مبلغ به دانشمندان و کارگشایان برگزیده که توسط هیئت ویژه ای انتخاب شدند
اهداء شده است.