کشف داروهای جدید ضد سرطان از دریا

تیمی مشترک از محققان مرکز تحقیقات سرطان کالیفرنیا داروی جدید ضد سرطانی از یک جلبک سمی سبز- آبی در اقیانوس آرام جنوبی جداسازی کرده اند. به گفته یکی از محققان در این مطالعه ماده ای با ساختاری بی نظیر و با خاصیت ضد سرطان بسیار قوی شناسایی گردید.

تیمی مشترک از محققان مرکز تحقیقات سرطان کالیفرنیا داروی جدید ضد سرطانی
از یک جلبک سمی سبز- آبی در اقیانوس آرام جنوبی جداسازی کرده اند. به گفته
یکی از محققان در این مطالعه ماده ای با ساختاری بی نظیر و با خاصیت ضد
سرطان بسیار قوی شناسایی گردید.

این محققان سعی کردند به کمک نانو فناوری که از آن برای هدفگیری سلولهای
سرطانی، بدون ایجاد عوارض جانبی استفاده می شود استفاده کنند. ترکیب
سوموسیستینامید (SCA)A که درسیانوباکتری ماجوسکالا یافته شده است از سواحل
کشور فیجی در اقیانوس آرام جمع آوری گردید. بعد از انجام مطالعات درون تنی
و برون تنی مشخص شد که ترکیب مذکور از ساخت عروق خونی جدید یعنی عروقی که
عمل تغذیه تومورها را بر عهده دارند جلوگیری کرده و تکثیر سلولهای سرطانی
را بطور مستقیم مهار می کند.

این ترکیب اگر چه برای خود سیانو باکتری سمی نیست ولی در سلولهای انسانی
باعث فعال شدن روندهای مرگ سلولی می گردد. سلولهای عروق تومورها با فعال
شدن و شروع تکثیر به این ترکیب به شدت حساس شده و تحت تاثیر آن از بین می
روند. به گفته یکی از محققان، بخاطر ساختار ویژه این دارو بخوبی با فناوری
نانو هماهنگ می شود چرا که خود به خود به صورت نانو ذرات با اندازه ملکولی
در می آید و این روند برای هدفمند کردن دارو و دارو درمانی ترکیبی مفید می
باشد. از طرفی ساختار ساده این دارو امکان تولید آن را ممکن ساخته است.

به عقیده این محققان این ترکیب قوی ترین ماده ای است که آنها تاکنون کشف
کرده اند و آخرین ترکیب اکتشافی نیز نمی باشد چرا که آنها تاکنون بیش از
۲۵۰ ترکیب از این باکتری شناسایی کرده اند با این حال هنوز مقدار کلی SCA
مشخص نگردیده است و در صورت فراهم شدن امکانات جمع آوری، یک منبع طبیعی
تولید داروی ضد سرطان در آزمایشگاه فراهم شده است.

نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Science
منتشر شده است.