انتشار کتاب«فیزیک و شیمی نانوجامدات»

موسسه Research and Markets ویرایش جدید کتاب «فیزیک و شیمی نانوجامدات» را منتشر کرده است.

موسسه Research and Markets ویرایش جدید کتاب «فیزیک وشیمی نانوجامدات» را
منتشر کرده است.

کتاب مقدمه‌ای بر فناوری‌نانو، نوشته چارلز پول و فرانک آونز توسط انتشارات
جان وایلی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. هدف این کتاب معرفی مقدماتی فناوری‌نانو
به محققان و مدیران فنی‌ای بود که نیاز داشتند تا درباره الزامات توسعه
فناوری‌نانو آگاهی داشته باشند.

فیزیک و شیمی فناوری‌نانو نسخه جدید تجدیدنظر شده کتاب ۲۰۰۳ است. این کتاب
به عنوان منبع درسی برای دانشجویان لیسانس و فوق‌لیسانس مفید است.

محتویات کتاب ۲۰۰۳ به روز شده و برخی بخش‌ها بازنویسی شده‌اند تا ماهیت
آموزشی آنها غنی‌تر گردد.

برخی از اهداف این کتاب عبارتند:

• تشریح خواص وابسته به اندازه در سطح نانومتر

• تشریح چگونگی روی دادن این تغییرات با استفاده از مدل‌های نسبتا ساده
فیزیک و شیمی حالت جامد.