تخریب سلول‌ها با پرتو لیزر به‌منظور مطالعه بر روی آنها

واسان ونگوپالان و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا توانستند تا با قراردادن سلول‌ها در کانال‌های ریز محتوی مایع یک میکروتراشه، و تابانیدن پرتو لیزر(با طول موجی در اندازه میکرومتر) به این تراشه&#۱۶۴۴ سلول‌ها را تخریب و از این فرایند عکس‌برداری کنند.

واسان ونگوپالان و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا توانستند تا با قراردادن
سلول‌ها در کانال‌های ریز محتوی مایع یک میکروتراشه، و تابانیدن پرتو
لیزر(با طول موجی در اندازه میکرومتر) به این تراشه٬ سلول‌ها را تخریب و از
این فرایند عکس‌برداری کنند.

تخریب سلول‌ها با این روش٬ این امکان را به دانشمندان می‌دهد تا عوامل
بیوشیمیایی موجود در سلول؛ از جمله مولکول‌های دخیل در فرایند پیامرسانی
سلولی٬ رونویسی و یا ترجمه را مورد مطالعه قرار دهند و نیز پاسخ سلول‌ها را
با امواج حاصل از لیزر بسنجند.

پیش از این گروه٬ شیمی‌دانان دیگری نیز سعی در تخریب سلول‌ها با استفاده از
این روش داشتند، زیرا در این روش، تخریب سلول‌ها به سرعت و در عرض چند
ثانیه صورت می گیرد و زیاد بودن مقدار نمونه، مشکلی را در جریان انجام این
روش ایجاد نمی کند؛ اما هنر اصلی ونگوپالان و همکارانش این بوده‌است که
توانسته‌اند فرایند تخریب سلولی در این روش را از راه نشان‌دار کردن
سلول‌ها با رنگ‌‌‌های فلورسنت و به‌کارگیری یک دوربین پرسرعت، به گونه‌ای
تحت کنترل خود درآورند که بتوان از آن طی چند ثانیه پس از برخورد پرتو
لیزری به سلول، عکس‌برداری نمود و چگونگی انجام این فرایند را مشاهده کرد.

همان گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، نقطه کانونی پرتو لیزری در چند
میکرومتری داخل سلول قرار می گیرد، سپس این پرتو همانند حبابی به‌سرعت
گسترش یافته، دیواره سلول را پاره می کند. انرژی زیاد موجود در این پرتو
باعث جذب دیواره کانال‌های ریز موجود در دستگاه می‌شود که به‌سمت خارج
تغییر شکل می‌یابند؛ اما پس از مدت کوتاهی با از هم پاشیده شدن این
حبا‌ب‌ها، دیواره‌ها به محل اول خود بازمی گردند و محتویات سلول در فضایی
کمی وسیع‌تر نسبت به سلولِ مادر پخش می گردد.

از مزایای دیگر این روش آن است که نیازی به تراشه‌های الکتریکی خاصی ندارد؛
از این روی طراحی تراشه‌های مورد استفاده در این روش آسان است و فرایند
تخریب سلولی می‌تواند در هر نقطه ای بر روی تراشه صورت بگیرد.