تلاش برای ساخت محفظه‌هایی از جنس DNA که بتوان اندازه‌شان را بر حسب نیاز تغییر داد

محققان با انجام تحقیقات بر روی DNA توانسته‌اند زنجیره‌های این مولکول را به شکل‌های ساختاری مؤثر مختلفی درآورند که شامل مکعب، پریسم، چهاروجهی و سایر اشکال چندوجهی است.

محققان با انجام تحقیقات بر روی DNA توانسته‌اند زنجیره‌های این مولکول را
به شکل‌های ساختاری مؤثر مختلفی درآورند که شامل مکعب، پریسم، چهاروجهی و
سایر اشکال چندوجهی است؛ اما این اشکال چندوجهی که هر گوشه‌شان از یک قطعه
دورشته‌ای DNA تشکیل شده‌است، معمولاً ساختاری محکم و غیر قابل انعطاف
دارند.

هانادی اسلیمن و فایزل آلدای، دو محقق از دانشگاه مک گیل کانادا، یک سال
پیش، نخستین تلاش را برای ساخت محفظه‌های(بلورهای) قابل انعطاف انجام دادند.
آنان اشکالی سه‌بعدی از مولکول DNA را ، به شکل سه‌گوش و چهارگوش ساختند که
گوشه‌هایشان از جنس قطعات تک‌رشته‌ای DNA بود. این مولکول‌های تک‌رشته‌ای
در داخل خود پیچ‌خوردگی‌هایی همانند گره‌های موجود بر روی یک نخ داشتند که
با باز کردن این گره‌ها طول گوشه‌ها افزایش یافته، بر حجم داخل محفظه
افزوده می‌شد.