همایش کشوری دانشجوئی فناوری نانو در علوم بهداشتی

بسیج دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همایش کشوری دانشجوئی فناوری نانو در علوم بهداشتی را در تاریخ ۳۱/۲/۸۷ در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند. موضوع همایش آشنائی با فناوری نانو و کاربردهای آن در رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، محیط زیست، بهداشت عمومی و حشره شناسی پزشکی است.


همایش کشوری دانشجویی فناوری نانو در علوم بهداشتی در تاریخ ۳۱/۲/۸۷ در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

موضوع این همایش که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در رشته های بهداشت حرفه ای ،بهداشت محیط، محیط زیست، بهداشت عمومی و حشره شناسی پزشکی است.

این همایش دارای امتیاز بازآموزی ۳٫۷۵ از وزارت بهداشت ، برای استادان و کارشناسان رشته های بهداشتی است. همزمان با برگزاری همایش، نمایشگاه فناوری نانو نیز برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ اردیبهشت می باشد.

خلاصه مقالات به آدرس nths@tums.ac.ir ارسال شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت همایش http://nths.tums.ac.ir مراجعه نمایید. 
 توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.