فراخوان مقاله برای اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به منظور ارتقا دانش علمی کشور در زمینه صنعت پتروشیمی، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران را در روزهای اول و دوم مرداد سال ۱۳۸۷ برگزار می کند. از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی دعوت می‌ شود تا آخرین دستاوردهای پژوهشی و علمی و صنعتی خود در زمینه‌ فناوری نانو، مرتبط با صنایع پتروشیمی را در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ارائه نمایند.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به منظور ارتقا دانش علمی کشور در زمینه صنعت پتروشیمی و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در عرصه صنعت پتروشیمی، اقدام به برگزاری اولین کنفرانس پتروشیمی ایران در روزهای اول و دوم مرداد سال ۱۳۸۷ نموده است.
در این راستا، تیم پژوهشی فناوری نانو گروه پژوهشی فناوری‌های نوین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با هدف ایجاد بستری مناسب جهت تبادل تجربیات و دانش‌های کسب ‌شده در فناوری نانو مرتبط با صنایع پتروشیمی و نیز ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در عرصه کاربردهای فناوری نانو در صنایع پتروشیمی، از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی دعوت می‌نماید تا آخرین دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی خود را در این زمینه‌ با تاکید بر حوزه های ذیل در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ارائه نمایند:

۱ – نانوکامپوزیت‌های پلیمری
۲- نانوکاتالیست‌ها
۳- پوشش‌های نانومتری
۴- محیط زیست شامل نانوحسگرها، نانوذرات، نانوفیلتراسیون، نانوجاذب‌ها و غیره.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ( www.npc-rt.ir ) مراجعه نمایند.

 توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.