از حال تا آینده: نقشه راه فناوری نانو

به تازگی موسسه Foresight Nanotech، از برجسته‌ترین مراکز سیاست‌گذاری فناوری نانو، به همراه موسسه تحقیقاتی Battelle، به تعیین نقشه راه فناوری ساخت نانوسیستم‌های مولد (Productive Nanosystems) پرداخته‌اند.

در حوزه فناوری نانو و برای «ساخت مولکول به مولکول» همواره یک سوال مطرح
بوده است: چگونه باید از حال به آینده رفت؟ به تازگی موسسه Foresight
Nanotech، از برجسته‌ترین مراکز سیاست‌گذاری‌ فناوری نانو، به همراه موسسه
تحقیقاتی Battelle، به تعیین نقشه راه فناوری ساخت نانوسیستم‌های مولد
(Productive Nanosystems) پرداخته‌اند.

نانو سیستم‌های مولد، سیستم‌هایی در ابعاد مولکول هستند که برای ساخت سایر
مواد و ابزارهای نانوساختار به کار گرفته می‌شوند. گروه مذکور که شامل ۷۰
نفر از دانشمندان، نظریه پردازان و فعالان کسب و کار دنیای نانو هستند،
توانستند چالش‌ها و کابردهای آینده نانوسیستم‌های مولد را بیان کنند. نقشه‌راه
مذکور ساختاری برای فرمول‌بندی و زمان‌بندی تحقیق و تجاری‌ سازی «ساخت با
دقت اتمی» ارائه می‌کند.

جیم وان اِهر، مدیر عامل آزمایشگاه‌های زیوکس(Zyvex Labs) و عضو کمیته
راهبری نقشه‌راه نانوسیستم‌های مولد، در این باره می‌گوید: «برای اولین بار،
پیشرفت‌های انجام شده در تمام حوزه‌های اصلی فناوری نانو در قالب خط مشی‌های
R&D مشخص، با هدف ارتقای ساخت با دقت اتمی، گرد هم آمده‌اند. ما منتظر
دریافت نظرات کارشناسان برای بهبود این نقشه راه هستیم».

نقشه راه مذکور در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول، ابتدا دقت اتمی و
لزوم دستیابی به آن بررسی شده و در ادامه «ساخت با دقت اتمی» به همراه
کاربردهایش و با ارائه یک زمان بندی تحقیقاتی شرح داده شده است.

بخش دوم به صورت جزیی‌تر به بررسی مولفه‌هایی همچون ابزارها، سیستم‌ها،
طراحی و مدل‌سازی پرداخته است.

در بخش آخر نیز فرآیندهای ساخت نانومقیاس و ساخت با دقت اتمی تشریح
شده‌اند.

نقشه راه مزبور به صورت رایگان از سایت موسسهForesight Nanotech قابل
دریافت می باشد.