پیوند ستاره شناسی و فناوری‌نانو

اگرچه بهبود روشهای تصویربرداری در مقیاس نانو پیشرفتهای خوبی را به ویژه در زمینه پزشکی و تشخیصهای طبی به همراه داشته است، اما مشکلی که اینک دانشمندان با آن مواجه هستند چگونگی تمایز تصاویر متعدد و همزمان دریافتی از صدها و بلکه هزاران نانو پروب است. به این منظور گروهی از دانشمندان آمریکایی در روشی مشابه با فوتومتری ستارگان و تشخیص ترکیب و ساختار تک تک آنها چاره ای برای این مشکل یافته و توانسته‌اند تصاویر دقیقتری از تک مولکولهای چسبیده به نانو پروب‌ها بدست آورند.

اگرچه بهبود روشهای تصویربرداری در مقیاس نانو پیشرفتهای خوبی را به ویژه
در زمینه پزشکی و تشخیصهای طبی به همراه داشته است، اما مشکلی که اینک
دانشمندان با آن مواجه هستند چگونگی تمایز تصاویر متعدد و همزمان دریافتی
از صدها و بلکه هزاران نانو پروب (نانوذراتی با طراحی ویژه به منظور اتصال
به یک نوع سلول یا مولکول خاص که به محض رسیدن به هدف تابشهایی رنگی منتشر
می‌کنند) است.

به این منظور گروهی از دانشمندان آمریکایی در روشی مشابه با فوتومتری
ستارگان و تشخیص ترکیب و ساختار تک تک آنها (که با استفاده از نرم افزار
DAOPHOT انجام می‌شود) چاره ای برای این مشکل یافته و توانسته‌اند تصاویر
دقیقتری از تک مولکولهای چسبیده به نانو پروب‌ها بدست آورند.

اهمیت این تصاویر دقیق بیشتر در دسترسی به جزئی‌ترین اطلاعات مربوط به تک
مولکولها (از قبیل چگونگی قرارگیری آنها در دنباله‌های ژنی) است و
دانشمندان بر اساس این داده‌ها می‌توانند نگاشت ساختاری زیست مولکولی
پیچیده تری در اختیار داشته و از آن بویژه در تشخیصهای طبی فوق حساس، و
نزدیک شدن بیشتر به طب پیشگویانه و فردی استفاده کنند. این روش که کاری
میان رشته ای به شمار می‌آید، در مشخص کردن وضعیت سایر انواع پروب‌های
نانوذره ای؛ از جمله ذرات یا مولکولهای برچسب دار نیز کاربرد دارد و با
استفاده از آن علاوه بر افزایش سرعت تصویر برداری از تک مولکولها، امکان
بررسی حجم نمونه بیشتری (بین میکرولیتر تا میلی لیتر) فراهم می‌شود.