فراخوان مقاله: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

انجمن مدیریت تکنولوژی ایران در نظر دارد سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران را در مهر ماه ۸۷ برگزار نماید. بدینوسیله از کلیه‌ی فرهیختگان، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه‌ی مدیریت تکنولوژی دعوت می‌شود تا با ارایه نتایج مطالعات و تحقیقات ارزشمند خود در این کنفرانس شرکت نمایند.

انجمن مدیریت تکنولوژی ایران در نظر دارد سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران را در مهر ماه ۸۷ برگزار نماید. بدینوسیله از کلیه‌ی فرهیختگان، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه‌ی مدیریت تکنولوژی دعوت می‌شود تا با ارایه نتایج مطالعات و تحقیقات ارزشمند خود در این کنفرانس شرکت نمایند.
محورهای موضوعی کنفرانس :
۱- مدیریت تکنولوژی و بنگاه‌های اقتصادی
۲- مدیریت تکنولوژی و سیاستگذاری
۳- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه و نوآوری
۴- مدیریت تکنولوژی و آینده
۵- مدیریت تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و اقتصاد
۶- مدیریت تکنولوژی، قوانین و ایران
تاریخ‌های مهم
مهلت ارسال اصل مقالات: ۱/۲/۱۳۸۷
مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی و شرکت در نمایشگاه: ۳۱/۳/۱۳۸۷
اعلام مقالات پذیرفته شده: ۱/۵/۱۳۸۷
نویسندگان باید اصل مقاله خود را حداکثر تا تاریخ ۱/۲/۱۳۸۷ به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
آدرس دبیرخانه کنفرانس:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، خیابان سهیل، پلاک ۶۵۷، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طبقه‌ی سوم، دفتر انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، دبیرخانه‌ی سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
شماره‌های تلفکس: ۸۸۶۱۵۸۸۹ و ۸۸۶۱۵۸۹۰
آدرس الکترونیکی: info@iramotconference.ir
پایگاه الکترونیکی: http://www.iramotconference.ir