کتاب‌های فناوری نانو در ایران

یکی از درخواست‌های مکرر دانشجویان و علاقمندان به فناوری نانو، دسترسی به کتاب‌ها و منابع فارسی در این زمینه است. در این راستا، فهرستی از کتاب‌هایی که تاکنون در زمینه این فناوری منتشر شده است، در ذیل ارائه می‌شود. لازم به توضیح است معرفی این کتاب‌ها به منزله تایید محتوای آنها یا تاییدی برای دریافت حمایت تشویقی از ستاد نیست. دریافت حمایت صرفاً با درخواست مولف و پس از تایید کتاب در کارگروه توسعه منابع انسانی است.

یکی از درخواست‌های مکرر دانشجویان و علاقمندان به فناوری نانو، دسترسی به کتاب‌ها
و منابع فارسی در این زمینه است. در این راستا، فهرستی از کتاب‌هایی که تاکنون در
زمینه این فناوری منتشر شده است، در ذیل ارائه می‌شود. لازم به توضیح است معرفی این
کتاب‌ها به منزله تایید محتوای آنها یا تاییدی برای دریافت حمایت تشویقی از ستاد
نیست. دریافت حمایت صرفاً با درخواست مولف و پس از تایید کتاب در کارگروه توسعه
منابع انسانی است.
متن این خبر به صورت pdf قابل دریافت می باشد(
)