حمایت Rice Alliance از شرکت‌های نانویی

Rice Alliance و اداره انتقال فناوری دانشگاه رایس، بیش از &#۱۷۷۸&#۱۷۷۶ شرکت‌نوپا که بر اساس ایده‌ها و نوآوری‌های دانشگاهی دانشگاه رایس فعالیت می‌کردند را مورد حمایت قرار داده‌اند. تعداد زیادی از شرکت‌های مذکور در حوزه فناوری نانو فعالیت می کنند.

به تازگی اتحادیه فناوری و کارآفرینی دانشگاه رایس(Rice Alliance)، پنجاه
هزار سهم از سهام شرکت نانویی Arrowhead Research را با ارزش تقریبی
۲۵۰۰۰۰ دلار، به صورت رایگان دریافت نموده است.

درآمد مزبور باید برای پیوستن شرکت‌های کوچک به این اتحادیه و تجاری‌سازی
فناوری‌های جدید، به ویژه در حوزه فناوری‌نانو، هزینه شود.

تاکنونRice Alliance و اداره انتقال فناوری دانشگاه رایس، بیش از ۲۰
شرکت‌نوپا که بر اساس ایده‌ها و نوآوری‌های دانشگاهی دانشگاه رایس
فعالیت می‌کردند را مورد حمایت قرار داده‌اند. تعداد زیادی از شرکت‌های
مذکور در حوزه فناوری نانو فعالیت می کنند که عبارتند از :

– Carbon Nanotechnologies,Inc (که در حال حاضر Unidym نامیده می شود)
در حوزه نانو لوله کربنی

– Nanospectra Biosciences در حوزه پزشکی و درمان تومرها

– Oxane Materials در حوزه بازیافت نفت و گاز

– NanoComposites, Inc در حوزه ساخت الاستومرها

علاوه بر شرکت های ذکر شده، شرکت های Applied NanoFluorescence,
NanoRidge Materials, NewCyte و Natcore Technology نیز مورد حمایت
قرار گرفته‌اند.

همچنین Rice Alliance از شرکت‌های دارای فناوری های آینده‌دار و
پربازده از سایر دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و مراکز مرتبط حمایت
می‌کند. این اتحادیه از سال ۱۹۹۹ تاکنون بیش از ۲۱۰ شرکت نوپای واجد
شرایط را مورد حمایت قرار داده است. شرکت‌های مذکور در مراحل اولیه
تامین منابع مالی به سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دست یافته‌اند.